Teologia Polityczna została założona przez dwóch filozofów Marka A. Cichockiego (dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin) i Dariusza Karłowicza (prezes Fundacji Świętego Mikołaja) i jest pierwszym pismem, które reprezentuje nieznaną dotychczas w Polsce dziedzinę z pogranicza filozofii, polityki i teologii. „Na sprawy polityczne chcemy spojrzeć z perspektywy spraw ostatecznych” piszą we wstępie pierwszego numeru rocznika założyciele.

Do tej pory nakładem Teologii Politycznej ukazało się ponad 90 tytułów, w tym literatura z najwyższej półki światowej humanistyki: nowe tłumaczenia pism Platona, Arystofanesa i Ksenofonta dokonane przez wybitnych specjalistów takich jak m. in. prof. Ryszard Legutko (wydane w dwujęzycznej grecko-polskiej wersji), opus magnum Erica Voegelina „Porządek i Historia” w 6 tomach, książki Remiego Brague'a, Alaina Besancona, Leo Straussa, Gertrudy Himmelfarb, Agnieszki Kołakowskiej, Wojciech Tomczyka, Magdaleny Gawin, ks. Jerzego Szymika i wiele innych pozycji, wielokrotnie nagradzanych nagrodami takimi jak Feniks, Skrzydła Dedala, nagroda Literacka Czterech Kolumn czy nagroda im. J. Mackiewicza.

W ramach Teologii Politycznej wydawany jest również internetowy tygodnik idei  „Teologia Polityczna Co Tydzień”.

Środowisko Teologii Politycznej w ostatnich latach zorganizowało szereg spotkań autorskich, konferencji, w tym międzynarodowych – „Solidarność i miłosierdzie”, „Europa – kryzys i nadzieja”. Każdego roku organizujemy również festiwale, którym patronują wielcy polscy pisarze - Warszawski Festiwal Conradowski, Warszawski Festiwal Herbertowski, czy Festiwal Adama Mickiewicza za każdym razem gromadzą pełne sale ludzi. 

Więcej informacji na stronie teologiapolityczna.pl/czym-jest-teologia-polityczna