Teologia Polityczna została założonej przez dwóch filozofów Marka A. Cichockiego (dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin) i Dariusza Karłowicza (prezes Fundacji Świętego Mikołaja) i jest pierwszym pismem, które reprezentuje nieznaną w Polsce dziedzinę z pogranicza filozofii, polityki i teologii. „Na sprawy polityczne chcemy spojrzeć z perspektywy spraw ostatecznych” piszą we wstępie pierwszego numeru rocznika założyciele.

Do tej pory nakładem Teologii Politycznej ukazało się ponad 50 tytułów, w tym literatura z najwyższej półki światowej humanistyki: nowe tłumaczenie dialogów Platona dokonane przez prof. Ryszarda Legutko (wydanie dwujęzyczne grecko-polskie), opus magnum Erica Voegelina „Porządek i Historia” w 6 tomach, książki Remiego Brague, Alaina Besancona, Leo Straussa, Gertrudy Himmelfarb, Agnieszki Kołakowskiej, Wojciech Tomczyka, Magdaleny Gawin, ks. Jerzego Szymika i wiele innych polskich pozycji, wielokrotnie nagradzanych (m.in.: Feniks, Skrzydła Dedala, nagroda Literacka Czterech Kolumn, nagroda im. J. Mackiewicza).

W ramach Teologii Politycznej wydawany jest również internetowy tygodnik idei  „Teologia Polityczna Co Tydzień”.

Środowisko Teologii Politycznej w ostatnich latach zorganizowało szereg spotkań autorskich, konferencji, w tym międzynarodowych – „Solidarność i miłosierdzie”, „Europa – kryzys i nadzieja” oraz festiwali – „Warszawski Festiwal Conradowski”, „Warszawski Festiwal Herbertowski”, które gromadziły zawsze pełne sale ludzi. 

Więcej informacji na stronie teologiapolityczna.pl/czym-jest-teologia-polityczna