Dzieła wybrane Jacka Salija OP

Jacek Salij

 • Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Święty Augustyn
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Święty Augustyn

  50,48 zł

  Pierwszy tom popularnej serii i rozważania wybitnego teologa nad myślą św. Augustyna.

  Pierwszy tom z popularnej serii Dzieł wybranych o. Jacka Salija OP jest poświęcony świętemu Augustynowi. Opatrzony obszernym wstępem ks. prof. Jerzego Szymika oraz wydany w bordowym, eleganckim płótnie. Na tom składają się: Rozmowy ze świętym Augustynem, Wolność w refleksji świętego Augustyna, Niedziela jako dzień Ducha Świętego, Konkubina świętego Augustyna.

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Święty Tomasz z Akwinu

  50,48 zł

  Drugi tom cyklu Dzieła wybrane poświęcony świętemu Tomaszowi z Akwinu.

  Większość zawartych tekstów w całości dotyczy teologii Tomasza, w każdym zaś z pozostałych tekstów jego myśl teologiczna przywoływana jest jako integralna i zazwyczaj bardzo istotna część przedstawianego tematu. Prezentując myśl średniowiecznego giganta, ojciec Jacek Salij pokazuje przede wszystkim, że przeciwieństwie do naszego współczesnego pojmowania wiary, myśl świętego Tomasza na temat poznania Boga jest bardziej ontologiczna niż psychologiczna, bardziej teocentryczna niż antropocentryczna.

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Nasza wiara

  60,00 zł

  Trzeci tom cieszącej się niesłabnącą popularnością serii poświęcony wierze.

  Książka o. Jacka Salija stanowi pogłębioną refleksję nad wiarą: nad jej jakością, prawdami oraz naszymi mniemaniami i wyobrażeniami, które należy przemyśleć. Licznie przywołane przykłady sprawiają, że trudne nieraz tematy teologiczne stają się bliskie i życiowe. Wiara, którą rozważa i opisuje o. Jacek Salij jest czymś, co można i należy codziennie rozwijać; sprawnością duchową, która odpowiednio pielęgnowana rozpoczyna w nas życie wieczne.

 • PAKIET//Jacek Salij...
  • Wyprzedaż!
  Szybki podgląd

  PAKIET//Jacek Salij OP//Dzieła wybrane//1-5

  305,71 zł -35% 198,71 zł

  Cieszący się niezwykłą popularnością cykl publikacji dotykających najważniejszych zagadnień religii chrześcijańskiej.

  Zostały w nim zebrane i pogrupowane w odpowiednie tematy najróżniejsze pisma o. Jacka Salija, które popełnił on na przestrzeni swojej aktywności duszpasterskiej i akademickiej.

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Nasze obyczaje

  75,24 zł

  Zbiór najważniejszych tekstów o. Jacka Salija poświęconych etyce chrześcijańskiej.

  Czwarty tom cieszącej się niesłabnącą popularnością serii „Dzieła wybrane” o. Jacka Salija OP, poświęcony jest rozważaniom nad katolicką moralnością. Prawo moralne otwiera przestrzeń duchową, dostępną na tej ziemi wyłącznie człowiekowi, w której możemy realizować wszystko, co prawdziwie ludzkie: miłość, wolność, sens. O. Salij przypomina, że przestrzeganie Bożych przykazań jest realizowaniem wolności i dojrzałości oraz powołania na przyjaciół Bożych i słuchaczy Jego zbawczego słowa.

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  • Nowy
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Polska - nasza Ojczyzna

  69,52 zł

  Piąty tom serii porusza najważniejsze zagadnienia patriotyczne i społeczne.

  Zebrane teksty jednego z najwybitniejszych współczesnych teologów przybliżają nas do zrozumienia polskiej tożsamości narodowej, jej korzeni historycznych, kulturowych i religijnych, ale i stawiają pytania ważne dla każdego uczestnika życia społecznego we współczesnym świecie.

  Ojciec Salij szukając odpowiedzi na nurtujące kwestie w niezrównany sposób splata znajomość myśli patrystycznej i tomistycznej z komentarzem do współczesności, a w jego tekstach kanoniczne dzieła europejskiej i polskiej kultury wchodzą w dialog z nauczaniem ostatnich papieży. Przede wszystkim zaś – myśli Justyna Męczennika, Tomasza z Akwinu czy Jana Pawła II potrafi on przekazać w sposób przystępny, zrozumiałym dla współczesnego czytelnika językiem.