Czwarta fala

Czwarta fala

 • Jan Maciejewski, Milczenie...
  Szybki podgląd

  Jan Maciejewski, Milczenie katedry

  37,14 zł

  Refleksja Maciejewskiego to przenikliwy i piękny komentarz do współczesności.

  Szczególnym przedmiotem zainteresowania autora są dzisiejsze czasy w ich przede wszystkim duchowym, a nie na przykład politycznym czy społecznym wymiarze. Maciejewskiego interesuje nasz wiek i człowiek, który go zamieszkuje. Z tego powodu jego wzrok sięga tam, gdzie nieczęsto spoglądamy.

  Książka, stanowiąca zbiór tekstów zamieszczonych na łamach "Rzeczpospolitej" została opublikowana w serii Czwarta Fala, w której nakładem Teologii Politycznej ukazują się debiuty eseistyczne, literackie i filozoficzne.

 • Krzysztof...
  Szybki podgląd

  Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Żuawi nicości

  32,38 zł

  Eseje literacko-filozoficzne o współczesnej literaturze i jej duchowych poszukiwaniach.

  Autor w ośmiu tekstach porusza temat nihilizmu reakcyjnego, tak bardzo różnego od nihilizmu niemieckiego czy rosyjskiego, wyrastającego z katolicyzmu, osadzonego w cywilizacji łacińskiej i pilnującego tradycji.

 • Marta Kwaśnicka, Krew z...
  Szybki podgląd

  Marta Kwaśnicka, Krew z mlekiem

  23,81 zł

  Zbiór esejów o literaturze, sztuce i kulturze, pisany z pasją i na przekór przelotnym modom.

  Znakomicie wykształcona autorka: pracownik naukowy i dziennikarka Polskiego Radia wraca do Homera, Safony, El Greca, nawiązuje do Mickiewicza. A także do twórców wybitnych, ale w Polsce mniej znanych, jak hiszpańska poetka sor Juana, rzeźbiarka La Roldana czy poeta i jezuita Gerard Manley Hopkins. Krew z mlekiem to również książka o polskości: o duchowej i estetycznej wrażliwości Polaków, ukształtowanej na styku europejskiej Północy i Południa.

 • Marta Kwaśnicka, Jadwiga
  Szybki podgląd

  Marta Kwaśnicka, Jadwiga

  27,62 zł

  Barwna biografia Jadwigi Andegaweńskiej ujęta w formie eseju.

  Autorka podejmuje temat tytułowej bohaterki, z kunsztem odtwarzając duchowe i intelektualne realia ówczesnej Europy oraz z fascynacją opisując krakowską metropolię. Jak przystało na twórczość eseistyczną nie unika wątku osobistego. Sugestywnie opisuje etap wczesnej młodości Jadwigi, związanej już z przeprowadzką do Krakowa, a także jej działalność na tronie piastowskim. Mierzy się z legendą przyszłej świętej, z literackimi ujęciami jej decyzji o odrzuceniu Wilhelma Habsburga i ślubie z Jagiełłą.

 • Tomasz Stefanek, Być albo...
  Szybki podgląd

  Tomasz Stefanek, Być albo nie być

  32,38 zł

  Naukowe i publicystyczne rozważania na temat podmiotowości politycznej.

  Książka stanowi zbiór tekstów pisanych na przestrzeni kilku lat. Łączące je zagadnienie autor rozpatruje w odniesieniu do sytuacji, w jakiej Polska znalazła się po 1989 roku.

 • Jakub Lubelski, Ssanie
  Szybki podgląd

  Jakub Lubelski, Ssanie

  32,38 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  .

  Zbiór esejów autorstwa Jakuba Lubelskiego dotyczący poszukiwania sacrum w literaturze polskiej. Autor pisze o m. in.: Brzozowskim, Schulzu, Witkacym, Mackiewiczu, Bobkowskim, Tyrmandzie, Pilchu, Twardochu.

  Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
 • Tomasz Herbich, Pragnienie...
  Szybki podgląd

  Tomasz Herbich, Pragnienie Królestwa

  32,38 zł

  Przedstawienie dwóch zupełnie różnych idei mesjanistycznych - Cieszkowskiego i Bierdiajewa.

  Autor książki pokazuje, że podczas gdy dla pierwszego z nich charakterystyczny był mesjanizm, który stawia sobie doczesne cele i jest pełen wiary w możliwość ich zrealizowania, to cele, które wyznacza Bierdiajew, transcendują rzeczywistość doczesną i w tym znaczeniu jego mesjanizm ma charakter eschatologiczny, wyczekuje końca i patrzy na historię z perspektywy jej transcendentnego kresu, nie zaś – wewnątrz światowego spełnienia. W zakończeniu książki Herbich stara się pokazać, że różnica między tymi dwoma stanowiskami znajduje swoje odzwierciedlenie także we współczesnych polskich debatach na temat rozumienia mesjanizmu.

 • Jan Maciejewski, Już pora....
  • Nowy
  Szybki podgląd

  Jan Maciejewski, Już pora. Miesiące i godziny

  37,14 zł

  Niezwykły zbiór tekstów, w którym autor z subtelnością i liryzmem, duchową głębią i powagą, ale też pełnokrwiście i zmysłowo opisuje otaczający świat.

  Jan Maciejewski zastanawia się nad powołaniem i przeznaczeniem człowieka, jego więzami z naturą, „danym” i „zadanym” dziedzictwem, historią kształtującą naszą tożsamość. W swych opowieściach odsłania metafizyczne wymiary egzystencji; pyta, czy współczesny człowiek, zrywając intymny, konkretny i cielesny związek swego życia z „gospodarzeniem”, z następstwem pór roku czy kalendarzem liturgicznym traci to, co najważniejsze: możność zbliżenia się do pojęcia Boga, odczucia Wolności, Ładu, sensu życia i śmierci. Wraz ze swymi przewodnikami i współpodróżnikami – od greckich i rzymskich klasyków po Maurice'a Maeterlincka i Terry'ego Hodgkinsona – bada Tajemnicę, „której nie da się [...] rozwikłać, ale chciałoby się do niej choć trochę zbliżyć”.