E-booki

 • Pierre Hadot, Filozofia...
  • Nowy
  Szybki podgląd

  Pierre Hadot, Filozofia jako edukacja dorosłych

  46,67 zł

  Filozofia ukazana jako sposób życia i pomoc w wewnętrznej przemianie.

  Jeśli zadaniem filozofii jest edukowanie, a nie informowanie, to filozofia jest właśnie edukacją dorosłych. Tym terminem Pierre Hadot przywołuje koncepcję, którą spopularyzował – filozofia jako sposób życia. Jako wielki czytelnik filozofów starożytnych, od Sokratesa i Platona po Epikteta, Marka Aureliusza i Plotyna, ale także filozofów nowożytnych i współczesnych, od Montaigne'a i Kartezjusza po Nietzschego i Merleau-Ponty'ego, w tym zbiorze tekstów – niedostępnych lub wcześniej niepublikowanych – Pierre Hadot ponownie odczytuje historię myśli, aby pomóc czytelnikowi przeorientować swoje życie i na nowo nauczyć się postrzegać świat.

 • ks. Jan Sochoń, Jedenaste...
  • Nowy
  Szybki podgląd

  ks. Jan Sochoń, Jedenaste przykazanie

  44,76 zł

  Oparta na faktach debiutancka powieść ks. Jana Sochonia o sile miłości.

  W tej opowieści patrzymy na świat oczami Franciszki, młodej i pięknej kobiety, której losy, splecione z losami bliskich, rozgrywają się na tle tragedii II wojny światowej. Gehenna Józefa, męża Franciszki i jej siostry Eugenii, miłość Franciszki do Daniela Richtera rozbłyskająca podczas niemieckiej okupacji Wasilkowa, tęsknota za nieskażoną przez zło i grzech egzystencją, poświęcenie w imię drugiego człowieka i Ojczyzny, wreszcie siła wiary w troskliwe wejrzenie Opatrzności – wszystko to tka kobierzec uniwersalnych sensów, domagających się czytelniczej interpretacji.

 • Piotr Skwieciński, Koniec...
  Szybki podgląd

  Piotr Skwieciński, Koniec ruskiego miru?

  37,14 zł

  Opowieść o rosyjskiej agresji, jej korzeniach oraz wpływie dawnych idei na współczesność.

  Zrozumienie ideologicznych przyczyn rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz historycznego, mitologicznego i emocjonalnego podglebia, z której wynurzyła się na nowo upiorna maszyna rosyjskiego imperializmu – oto zadanie, które stawia przed sobą autor książki Koniec ruskiego miru? Piotr Skwieciński – dyplomata, publicysta i wieloletni korespondent w Moskwie. Dlaczego społeczeństwo rosyjskie popiera tę wojnę? Dlaczego nie robią na nim wrażenia zbrodnie dokonane w ich imieniu? Czy historycznych paraleli należy szukać w czasach Iwana Groźnego, carów-autokratów, epoce komunizmu – czy wszędzie naraz? Książka Skwiecińskiego pomaga przemyśleć te pytania, dostarczając przy tym wielu nieoczywistych obserwacji i wniosków z perspektywy człowieka, który poznał Rosję od podszewki.

 • Yoram Hazony, Pochwała...
  • Nowy
  Szybki podgląd

  Yoram Hazony, Pochwała państwa narodowego

  40,95 zł

  Argumenty za porządkiem politycznym opartym na suwerennych państwach narodowych.


  Proponuje się dziś nowy „liberalny imperializm”, który zastąpi stary porządek oparty na logice niepodległych, samostanowiących państw narodowych. To imperium ma nas uratować od zła nacjonalizmu. Czy to dobra droga? – pyta Yoram Hazony w swoim bestsellerze „Pochwała państwa narodowego”.


  Od polityki „America First” Donalda Trumpa, przez Brexit, po powstanie prawicy w Europie, wydarzenia wymusiły kluczową debatę: czy powinniśmy walczyć o międzynarodowy rząd? A może narody świata powinny zachować swoją niezależność i samostanowienie? W książce „Pochwała państwa narodowego” Yoram Hazony twierdzi, że świat suwerennych narodów jest jedyną opcją dla tych, którym zależy na wolności osobistej i zbiorowej.

 • Étienne Gilson,...
  Szybki podgląd

  Étienne Gilson, Filozoficzne stałe bytu

  40,95 zł

  Najistotniejsze zagadnienia metafizyki klasycznej w ujęciu francuskiego filozofa.

  Książki Etienne’a Gilsona - znakomitego znawcy myśli wieków średnich - wpłynęły w istotny sposób na współczesny rozwój studiów mediewistycznych. Ten francuski uczony jako przedstawiciel tomizmu egzystencjalnego koncentrował się na zagadnieniach średniowiecznej metafizyki i myśli Tomasza z Akwinu, zyskując tym samym grono uczniów na całym świecie. W Polsce dzięki środowisku lubelskiemu i postaci Mieczysława Krąpca oraz wydaniom Instytutu Wydawniczego PAX, czytelnicy mogli zapoznać się z nowym odczytaniem dzieł św. Tomasza, a realizm metafizyczny, otwarty na chrześcijańskie objawienia na dobre zagościł w życiu intelektualno-duchowym kraju nad Wisłą.

  Nakładem Teologii Politycznej do tej pory ukazały się: Metamorfozy Państwa Bożego oraz Społeczeństwo masowe i jego kultura

 • Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Święty Augustyn
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Święty Augustyn

  50,48 zł

  Pierwszy tom popularnej serii i rozważania wybitnego teologa nad myślą św. Augustyna.

  Pierwszy tom z popularnej serii Dzieł wybranych o. Jacka Salija OP jest poświęcony świętemu Augustynowi. Opatrzony obszernym wstępem ks. prof. Jerzego Szymika oraz wydany w bordowym, eleganckim płótnie. Na tom składają się: Rozmowy ze świętym Augustynem, Wolność w refleksji świętego Augustyna, Niedziela jako dzień Ducha Świętego, Konkubina świętego Augustyna.

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Święty Tomasz z Akwinu

  50,48 zł

  Drugi tom cyklu Dzieła wybrane poświęcony świętemu Tomaszowi z Akwinu.

  Większość zawartych tekstów w całości dotyczy teologii Tomasza, w każdym zaś z pozostałych tekstów jego myśl teologiczna przywoływana jest jako integralna i zazwyczaj bardzo istotna część przedstawianego tematu. Prezentując myśl średniowiecznego giganta, ojciec Jacek Salij pokazuje przede wszystkim, że przeciwieństwie do naszego współczesnego pojmowania wiary, myśl świętego Tomasza na temat poznania Boga jest bardziej ontologiczna niż psychologiczna, bardziej teocentryczna niż antropocentryczna.

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Nasza wiara

  60,00 zł

  Trzeci tom cieszącej się niesłabnącą popularnością serii poświęcony wierze.

  Książka o. Jacka Salija stanowi pogłębioną refleksję nad wiarą: nad jej jakością, prawdami oraz naszymi mniemaniami i wyobrażeniami, które należy przemyśleć. Licznie przywołane przykłady sprawiają, że trudne nieraz tematy teologiczne stają się bliskie i życiowe. Wiara, którą rozważa i opisuje o. Jacek Salij jest czymś, co można i należy codziennie rozwijać; sprawnością duchową, która odpowiednio pielęgnowana rozpoczyna w nas życie wieczne.

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Nasze obyczaje

  75,24 zł

  Zbiór najważniejszych tekstów o. Jacka Salija poświęconych etyce chrześcijańskiej.

  Czwarty tom cieszącej się niesłabnącą popularnością serii „Dzieła wybrane” o. Jacka Salija OP, poświęcony jest rozważaniom nad katolicką moralnością. Prawo moralne otwiera przestrzeń duchową, dostępną na tej ziemi wyłącznie człowiekowi, w której możemy realizować wszystko, co prawdziwie ludzkie: miłość, wolność, sens. O. Salij przypomina, że przestrzeganie Bożych przykazań jest realizowaniem wolności i dojrzałości oraz powołania na przyjaciół Bożych i słuchaczy Jego zbawczego słowa.

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  • Nowy
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Polska - nasza Ojczyzna

  69,52 zł

  Piąty tom serii porusza najważniejsze zagadnienia patriotyczne i społeczne.

  Zebrane teksty jednego z najwybitniejszych współczesnych teologów przybliżają nas do zrozumienia polskiej tożsamości narodowej, jej korzeni historycznych, kulturowych i religijnych, ale i stawiają pytania ważne dla każdego uczestnika życia społecznego we współczesnym świecie.

  Ojciec Salij szukając odpowiedzi na nurtujące kwestie w niezrównany sposób splata znajomość myśli patrystycznej i tomistycznej z komentarzem do współczesności, a w jego tekstach kanoniczne dzieła europejskiej i polskiej kultury wchodzą w dialog z nauczaniem ostatnich papieży. Przede wszystkim zaś – myśli Justyna Męczennika, Tomasza z Akwinu czy Jana Pawła II potrafi on przekazać w sposób przystępny, zrozumiałym dla współczesnego czytelnika językiem.

 • Bruno Maçães, Początek...
  Szybki podgląd

  Bruno Maçães, Początek historii. Narodziny nowej Ameryki

  37,14 zł

  Błyskotliwy opis przemian współczesnego społeczeństwa amerykańskiego i jego kultury.

  Bruno Maçães patrzy na Amerykę korzystając z własnych doświadczeń, warsztatu historyka idei oraz ogromnej liczby kulturowych odniesień, nie stroniąc przy tym od kultury popularnej. Rozwija, ale i błyskotliwie polemizuje z klasycznymi ujęciami amerykańskiego społeczeństwa i polityczności. Klarowność wywodu, świeżość spojrzenia i przystępna, erudycyjna forma czynią książkę Początek historii jedną z najciekawszych książek na temat współczesnej Ameryki.

 • Jan Patočka, Sokrates....
  Szybki podgląd

  Jan Patočka, Sokrates. Wykłady z filozofii antycznej

  41,90 zł

  Jaki naprawdę był grecki filozof? Jak ma się on do swojego współczesnego wizerunku?

  W książce Sokrates. Wykłady z filozofii antycznej autor poddaje analizie różne interpretacje Sokratesa, choćby autorstwa Kierkegaarda, Hegla i Nieztschego. Podejmuje m.in. tematy nauczania Sokratesa, jego korzeni i wychowania oraz pojęcia areté. Wszystkim tekstom tego tomu przyświeca myśl, którą Patočka formułuje we wstępie: „(…) nie chodzi nam o nic innego niż o ukazanie tego szczególnego problemu: Sokrates jako postać nieustannie nieuchwytna oraz Sokrates jako żądanie i ustawicznie odnawiające się wyzwanie. Sokrates, którego stale w niedoskonały sposób konstruujemy, wreszcie Sokrates, z którym lub przeciwko któremu się walczy, który pomimo wszystkich trudności wynikających z czysto obiektywnego pojęcia w jakiś sposób jest między nami.”

 • Leo Strauss, Dialog...
  Szybki podgląd

  Leo Strauss, Dialog sokratyczny Ksenofonta

  35,24 zł

  Ze szczegółowej lektury pism Ksenofonta Strauss wyciąga prawdę o osobie Sokratesa.

  Zdaniem Straussa analiza pism sokratycznych Ksenofonta może nam powiedzieć coś istotnego o ojcu Wielkiej Tradycji filozofii politycznej Zachodu, ale nie tylko - możemy dowiedzieć się wiele także i o nas, ludziach współczesnych. Fakt, że nasze czasy tkwią w przesądach o Ksenofoncie i nie chcą dostrzec jego wielkości, może powiedzieć nam coś istotnego także o nich: „Nasze czasy chełpią się otwartością na sprawy ludzkie – większą niż we wszystkich wcześniejszych epokach. Pozostają jednak ślepe na wielkość Ksenofonta. Lektura jego pism może stać się zatem okazją do odkrycia czegoś istotnego na temat naszej epoki”.

 • François Daguet, Myśl...
  Szybki podgląd

  François Daguet, Myśl polityczna św. Tomasza z Akwinu

  44,76 zł

  Syntetyczne ujęcie źródeł i najważniejszych aspektów politycznego myślenia Akwinaty.

  Poznanie i zrozumienie myśli politycznej św. Tomasza z Akwinu jest o tyle niełatwe, że nie zebrał on jej w jednym dziele. Ten brak rekompensuje wzorcowa praca francuskiego dominikanina prof. François Dagueta. Wydana w 2015 roku, została wyróżniona nagrodą Akademii Francuskiej „Prix Biguet". Dzieło Tomasza w swoim czasie ożywiło myśl polityczną na Zachodzie, otworzyło nowe perspektywy debatom ostatnich stuleci średniowiecza i przygotowało wielkie przemiany epoki nowożytnej, które zarazem wiązały się z odrzuceniem wielu założeń autora Sumy Teologicznej.

 • Leo Strauss, O Machiavellim
  Szybki podgląd

  Leo Strauss, O Machiavellim

  50,48 zł

  Strauss wyzywa na filozoficzny pojedynek ojca nowożytnej myśli politycznej.

  Niccolò Machiavellego i Leo Straussa nie trzeba obszernie przedstawiać. Pierwszy z nich otwiera nowożytną refleksję polityczną przez to, że rozważając to, co polityczne, abstrahuje od kategorii moralnych. Strauss należy z kolei do grona tych dwudziestowiecznych filozofów politycznych, którzy starali się odzyskać dla naszej refleksji politykę w jej starożytnej, klasycznej postaci. Perspektywy reprezentowane przez tych dwóch autorów muszą się spotkać i skonfrontować, jeżeli chcemy zrozumieć zarówno Machiavellego, jak i Straussa.

 • Dariusz Karłowicz,...
  Szybki podgląd

  Dariusz Karłowicz, Arcyparadoks śmierci

  40,00 zł

  Autor wnikliwie rozważa problem męczeństwa pojętego jako kategoria filozoficzna.

  Główne pytanie dotyczy wartości dowodowej chrześcijańskiego świadectwa śmierci. Autor do odpowiedzi próbuje zbliżyć się poprzez filozoficzną interpretację przekonania o perswazyjnej roli męczeństwa. Jest to nie tylko problem o podstawowym znaczeniu dla zrozumienia gwałtownej ekspansji starożytnego Kościoła, ale także kluczowy problem filozofii chrześcijańskiej. Koncepcja świadectwa śmierci, ukształtowana na przełomie II i III wieku, do dziś ogniskuje zainteresowanie teologów. Świadectwo jest bowiem rdzeniem chrześcijańskiej koncepcji doskonałości - podstawowym wyzwaniem i powołaniem uczniów Chrystusa. W tej sprawie po naukę trzeba się udać do dawnych mistrzów.

 • red. Dariusz Karłowicz,...
  Szybki podgląd

  red. Dariusz Karłowicz, Myśląc z Janem Pawłem II // 2020 / 2021

  41,90 zł

  Zapisy Wykładów Janopawłowych wygłoszonych w roku akademickim 2020/2021.

  Oddajemy w Państwa ręce zbiór dziesięciu wykładów z cyklu „JP2 Lectures”, które wygłoszone zostały w pierwszym roku działalności rzymskiego Instytutu Kultury św. Jana Pawła II. Do udziału w tym cyklu, który będzie kontynuowany w kolejnych latach, zapraszamy wybitnych współczesnych intelektualistów, którzy w dialogu z myślą św. Jana Pawła II podejmują się namysłu zarówno nad tym, co w jego dziele intrygujące i żywe, jak i nad tym, co szczególnie ważne i trudne.

  Aktualność myśli Jana Pawła II nie ogranicza się do okresu jego pontyfikatu; ma ona wiele do zaoferowania we współczesnych rozważaniach nad wiarą, filozofią, kulturą, nauką, polityką i szeroką tematyką społeczną. Warto także wraz z nim zastanowić się nad najbardziej palącymi problemami naszych czasów.

 • Michał Gierycz, Mała...
  Szybki podgląd

  Michał Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu

  37,14 zł

  Eseje o relacji między Kościołem a państwem.

  Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności” to odważna i udana próba odpowiedzi na pytanie o miejsce Kościoła we współczesnej Europie i kształt jego burzliwej relacji z polityką. Punktem wyjścia i pryzmatem dalszej refleksji czyniąc ewangeliczne słowa o konieczności oddania Bogu tego co boskie i Cezarowi tego, co należy do Cezara, prof. Gierycz na przestrzeni dziesięciu esejów przygląda się współczesnym stosunkom demokratycznej wspólnoty i Kościoła. Problemy w ramach Unii Europejskiej, wewnętrzne spory katolicyzmu, rozmaite formy fundamentalizmów czy nierzadka obecnie instrumentalizacja religii to kwestie, które autor diagnozuje z perspektywy wierzącego katolika głęboko osadzonego w historyczno-społecznym konkrecie.

 • Rémi Brague, Mądrość świata
  Szybki podgląd

  Rémi Brague, Mądrość świata

  44,76 zł

  Starożytna i średniowieczna kosmologia jako klucz do zrozumienia sensu rzeczywistości.

  „Jaki jest sens życia?” to kluczowe pytanie towarzyszy Rémiemu Brague'owi na kartach I tomu trylogii pt. „Mądrość świata”. Analizując kosmologię u końca starożytności i w średniowieczu, zwłaszcza w kręgu kultur morza śródziemnego, autor odkrywa jak nasi przodkowie radzili sobie z odpowiedzią na pytanie o miejsce człowieka na ziemi. Jak sam wskazuje, nie chodzi mu o antykwaryczną ciekawość, ale o pytanie towarzyszące człowiekowi od setek lat, które można zgłębić jedynie przy użyciu tego co najbardziej ludzkie – intelektu. W badaniu kosmologii przed-nowożytnej powinno towarzyszy zawsze dociekanie nierozerwalnej z nią antropologii i etyki. Osiągnięcie pełni człowieczeństwa wiąże się zatem –  jak pisze francuski filozof – z odkryciem i życiem według tytułowej „mądrości świata”.

 • Paweł Ukielski, Pamięć...
  Szybki podgląd

  Paweł Ukielski, Pamięć Polski, pamięć sąsiadów. Pamięć Europy

  32,38 zł

  Autor ukazuje znaczenie polityki historycznej dla rozwoju społeczeństwa.

  Odkąd rzeczywistość brutalnie zweryfikowała marzenie o końcu historii i przypomniała, że refleksja nad przeszłością nie jest wyłącznym polem akademickich historyków, pojęcie polityki historycznej nabrało ogromnego znaczenia. Czym jest polityka historyczna i dlaczego jest ona konieczna? Czym może grozić jej zaniedbanie?

 • John Milbank, Przekroczyć...
  Szybki podgląd

  John Milbank, Przekroczyć rozum sekularny. Teologia i teoria społeczna

  63,81 zł

  Czy pozytywistyczna wizja socjologii jest neutralna światopoglądowo?

  Od początku nowożytności teologia musiała bronić się przed kolejnymi oskarżeniami ze strony świeckiego rozumu. Swojej prawomocności wiara musiała jednak dowodzić w konfrontacji z rzekomo neutralną światopoglądowo ideą racjonalności, do której ugruntowania przyczyniły się nauki społeczne. Co jednak, gdy okaże się, że sekularny rozum sam uwikłany jest w teologiczne założenia, których nie potrafi skutecznie dowieść? A co gorsza, gdy wraz z fałszywymi ideami prowadzi nieuchronnie do konfliktów, których nie potrafi samodzielnie zażegnać?

  Z tymi wyzwaniami konfrontuje się Milbank w tym tomie, w którym ukazuje „trzecią drogę” dla teologii: inną, niż zgoda na ataki ze strony nauk społecznych i próby formułowania obrony pod dyktando świeckich idei neutralności.

 • Rémi Brague, Królestwo...
  Szybki podgląd

  Rémi Brague, Królestwo człowieka

  46,67 zł

  Ostatnia część "trylogii o człowieczeństwie" oraz krytyka nowożytnego antropocentryzmu.

  Po „Prawie Boga” oraz „Mądrości świata”, stawiających pytania o kondycję człowieka w poszczególnych epokach ludzkości, od starożytności do nowożytności, autor zastanawia się nad ideą, która przyświeca człowiekowi w nowoczesności, kiedy to został odrzucony porządek kosmiczny i boskie prawo, dotychczas pomagające w realizacji człowieczeństwa. Odrzucenie przez człowieka wszelkiego kontekst swojego istnienia i postawienie w centrum samego siebie, tworzy owo tytułowe „królestwo człowieka”. Projekt ten – zdaniem Rémiego Brague’a – jest już w swoim założeniu skazany na klęskę, a jego realizacja obraca się przeciwko człowiekowi.

 • Étienne Gilson, Metamorfozy...
  Szybki podgląd

  Étienne Gilson, Metamorfozy Państwa Bożego

  40,95 zł

  Szczegółowe przedstawienie historii sporu o istotę Christianitas.

  Wychodząc od fundamentalnych tekstów myślicieli mierzących się z nowymi wyzwaniami w realiach pokonstantyńskiej epoki rozwoju Kościoła (a zwłaszcza Państwa Bożego świętego Augustyna), w Metamorfozach Państwa Bożego Gilson ukazuje, czym była dla nich idea Christianitas i Rzeczpospolitej Chrześcijańskiej, a także jak rozumiano powołanie ludu chrześcijańskiego (populus Christianus) i miejsce przypisane każdemu wiernemu. Z niezrównaną precyzją i klarownością przedstawia rozwój idei i kluczowe elementy toczonych od wieków dyskusji, przestrzega także przed manowcami, na które mogą zaprowadzić takie próby realizacji Państwa Bożego, które przekształcają się w jego parodię.

 • Dariusz Karłowicz,...
  Szybki podgląd

  Dariusz Karłowicz, Teby-Smoleńsk-Warszawa

  37,14 zł

  Autor zmusza do porzucenia utartych, wygodnych schematów w myśleniu o polityce.

  „Teby-Smoleńsk-Warszawa. O złudzeniu nietragiczności polityki” to zbiór esejów filozoficzno-politycznych, w których - sięgając do starożytnych tekstów - odkrywamy uniwersalne schematy aktualne również we współczesnej polityce, mierząc się ze złudzeniem nietragiczności naszej polskiej polityki.

 • Dariusz Karłowicz, Sokrates...
  Szybki podgląd

  Dariusz Karłowicz, Sokrates i inni święci

  32,38 zł

  Rozważania o postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii.

  Książka jest zachętą do przepracowania na nowo myśli Ojców Kościoła. Lekturze towarzyszy przekonanie, że pisarze sprzed osiemnastu wieków ciągle mają nam coś ważnego do powiedzenia. Ich sytuacja pod wieloma względami była podobna do naszej, również dlatego, że chrześcijaństwo w pierwszych wiekach nie stanowiło duchowego centrum kultury.

 • NAGRODA IM. MACKIEWICZA...
  Szybki podgląd

  NAGRODA IM. MACKIEWICZA 2019 // Marek A. Cichocki, Północ i Południe

  35,24 zł

  Rozważania o ideowych korzeniach polskiej wspólnoty, jej sensie i miejscu w Europie.

  Książka składa się z sześciu esejów, z których każdy poświęcony jest innym postaciom i zjawiskom kluczowym z perspektywy rozwoju polskiej formy, nieistniejącej bez zakorzenienia w kulturze Południa i dziedzictwie romanitas.

 • Teologia Polityczna nr 12,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 12, „Polska nowoczesność”

  37,14 zł

  Jak można rozumieć nowoczesność? Jak rozumiano ją od Oświecenia aż po "tu i teraz"?

  To pytanie towarzyszą autorom tekstów dwunastego numeru rocznika „Teologia Polityczna”. Wybitni znawcy historii i kultury, zagadnień myśli politycznej, religii, literatury czy filozofii, akademicy i publicyści, reprezentujący różne perspektywy i tradycje myślenia, postanowili zmierzyć się w nim z problemem istoty i uwarunkowań polskich dróg do nowoczesności.

 • PAKIET//Rémi...
  • Wyprzedaż!
  Szybki podgląd

  PAKIET//Rémi Brague//Trylogia o człowieczeństwie//t. 1-3

  136,19 zł -35% 88,52 zł

  Francuski filozof analizuje sposób postrzegania człowieczeństwa na przestrzeni dziejów.

  Analizuje podejście do człowieka w różnych kulturach, religiach i filozofiach od starożytności do nowożytności.

 • Platon, Obrona Sokratesa
  Szybki podgląd

  Platon, Obrona Sokratesa

  37,14 zł

  Opis procesu Sokratesa i jeden z najważniejszych tekstów w dziejach kultury.

  Obraz Sokratesa – człowieka sprawiedliwego – stojącego przed sądem położył fundamenty pod dalszy rozwój myśli filozoficznej.

 • Teologia Polityczna nr 11,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 11, „Liberalizm – pęknięty fundament"

  36,11 zł

  O współczesnej tradycji liberalnej i kryzysie, w jakim się ona znalazła.

  Współczesny liberalizm przypomina giganta, który najpierw stracił wigor i elastyczność, potem skamieniał, a teraz powoli pęka pod naporem sił, aspiracji i interesów, którymi  dawno już przestał zarządzać, nie harmonizuje ich, ale dławi, przygniata i represjonuje. Kiedyś był zdolny rozpalać prawdziwe emocje i wielkie nadzieje związane z wolnością, a dzisiaj zadziwia swoją bezmyślnością i tępym uporem reakcjonisty, który za wszelką cenę stara się bronić status quo. Taka niezdolność rozpoznania własnej sytuacji historycznej zadziwia w przypadku idei, którą dawniej charakteryzowała żywotność wielkiej idei wolności. Co się właściwie stało? – piszą pomysłodawcy Marek A. Cichocki i Dariusz Karłowicz.

 • Ks. Jerzy Szymik, Zachwyt i...
  Szybki podgląd

  Ks. Jerzy Szymik, Zachwyt i inne skutki wiary

  37,14 zł

  Chcąc wyrazić wiarę w sposób współczesny, Autor sięga po najróżniejszą formę literacką.

  Wszystkie, choć zupełnie inne od siebie nawzajem teksty, łączy tytułowy zachwyt łaską wiary, którą autor otrzymał poprzez spotkanych ludzi, wydarzenia czy lekturę tekstów. Ks. Jerzy Szymik dzieli się również swoimi przemyśleniami dotyczącymi spraw społecznych i politycznych, patrząc na nie w kluczu katolickiej ortodoksji.

 • Ewa Thompson, Zrozumieć Rosję
  Szybki podgląd

  Ewa Thompson, Zrozumieć Rosję

  37,14 zł

  Zaskakujące powiązania między ideą świętych szaleńców a kulturą i polityką rosyjską.

  Książka ta wykracza poza granice dotychczasowych badań nad fenomenem jurodiwych. Badaczka konfrontuje utrwalony przez literaturę i hagiografię portret świętego szaleńca ze społecznym i politycznym kontekstem ich działalności w przedrewolucyjnej Rosji. Thompson polemizuje z poglądem, jakoby zjawisko Bożego szaleństwa, bujnie rozwijające się na Rusi, a później w Rosji aż do czasów rewolucji październikowej, wyrastało w sposób jednoznaczny z chrześcijaństwa. Dowodzi, że jurodiwi mają nawet więcej wspólnego z szamanizmem, a ich działalność stanowi przykład specyficznego rosyjskiego zjawiska, jakim jest dwuwiara. Pamięć o tym szczególnym uwarunkowaniu rosyjskiego społeczeństwa pozwala w pełniejszy sposób zbliżyć się do zrozumienia fenomenu nie tylko historycznej, lecz także współczesnej Rosji.

 • Rémi Brague, Prawo Boga
  Szybki podgląd

  Rémi Brague, Prawo Boga

  44,76 zł

  Autor stawia pytanie o sens idei prawa Bożego i śledzi jego historyczną ewolucję.

 • Eric Voegelin, Izrael I...
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Izrael I Objawienie

  55,24 zł

  Początek monumentalnego cyklu Order and History. Jak Objawienie zmieniło świat?

  Voegelin rozpoczyna swoje opus magnum od opisu Objawienia i jego wpływu kulturę Izraela, a w konsekwencji na całą późniejszą filozofię polityczną Zachodu. Rozważania filozofa koncentrują się na odejściu przez Izraelitów od powszechnych na Bliskim Wschodzie mitów kosmologicznych, zdobytej przez Izrael świadomości rozwoju historii oraz koncepcji czasu linearnego; Voegelin opisuje również konflikt między Objawieniem a porządkiem stanowionym przez izraelskich królów.

 • Mark L. McPherran, Religia...
  Szybki podgląd

  Mark L. McPherran, Religia Sokratesa

  41,90 zł

  Dociekania dotyczące religii Sokratesa i jej roli w jego życiu.

  Niniejsza analiza poglądów religijnych ojca zachodniej filozofii uważana jest powszechnie za najlepszą książkę, która została napisana jak dotąd o objawieniu, religii w życiu i filozofii tego myśliciela.

 • Charles H. Kahn, Platon i...
  Szybki podgląd

  Charles H. Kahn, Platon i dialog postsokratyczny

  46,67 zł

  Czy Platonowi towarzyszył spójny zamysł obejmujący całość jego filozofii?

  Czy i jak rozwijały się poglądy Platona?

  Czy świat natury można objaśniać przy pomocy kategorii metafizycznych?

  Z tymi i wieloma innymi pytaniami mierzy się Charles H. Kahn w pracy Platon i dialog postsokratyczny. Powrót do filozofii przyrody. Pierwszy raz przełożona język polski praca jednego z najwybitniejszych znawców myśli platońskiej pozwala głębiej zrozumieć stanowisko autora Państwa i Timajosa wyrażone w sześciu późnych dialogach ateńskiego filozofa, uważanych za jego opus magnum.  Tom ten to kontynuacja wydanego nakładem Teologii Politycznej dzieła Platon i dialog sokratyczny.

 • Wojciech Tomczyk, Komedie
  Szybki podgląd

  Wojciech Tomczyk, Komedie

  37,14 zł

  Autor ukazuje w swoich utworach ironiczne, ale jednocześnie ciepłe spojrzenie na Polskę.

  Zmagając się w swych utworach z polskością, sięga do tkwiących w naszej kulturze metafor i archetypów, czyniąc to jednak z ożywczą, komediową świeżością. Prezentowany zbiór to dla czytelnika obfitująca w groteskę, fascynująca podróż przez często gorzkie meandry historii narodowej.

  Ta ironiczna Odyseja – niekiedy zaskakująca ciepłem dotychczas niecharakterystycznym dla autora „Norymbergi” – ma trzy zasadnicze przystanki: romantyzm (Wielka improwizacja), PRL (Rodzina królewska (jak gdyby)) i współczesność (Fragment większej całości; Komedia romantyczna; Zaręczyny). Każda epoka obciążona jest swoim brzemieniem, z którym Tomczyk lekkim piórem mierzy się, pomagając przy tym czytelnikowi ten balast unieść i lepiej zrozumieć.

 • Marta Kwaśnicka, Jadwiga
  Szybki podgląd

  Marta Kwaśnicka, Jadwiga

  27,62 zł

  Barwna biografia Jadwigi Andegaweńskiej ujęta w formie eseju.

  Autorka podejmuje temat tytułowej bohaterki, z kunsztem odtwarzając duchowe i intelektualne realia ówczesnej Europy oraz z fascynacją opisując krakowską metropolię. Jak przystało na twórczość eseistyczną nie unika wątku osobistego. Sugestywnie opisuje etap wczesnej młodości Jadwigi, związanej już z przeprowadzką do Krakowa, a także jej działalność na tronie piastowskim. Mierzy się z legendą przyszłej świętej, z literackimi ujęciami jej decyzji o odrzuceniu Wilhelma Habsburga i ślubie z Jagiełłą.

 • Dorosz, Jastrzębski, Listy...
  Szybki podgląd

  Dorosz, Jastrzębski, Listy o wolności i posłuszeństwie

  32,38 zł

  Międzywyznaniowe spojrzenie na współczesny świat i wyzwania stojące przed religią.

  Listy o wolności i posłuszeństwie, będąc jednocześnie zaskakująco intymnym świadectwem duchowych zmagań jak i intelektualnym wyrazem zatroskania o wartości chrześcijańskie tonące w pluralizmie nowoczesnych propozycji ideowych, są dla Czytelnika prawdziwą szkołą dialogu międzyreligijnego, ale także po prostu międzyludzkiego. Zarówno Dorosz jak i Jastrzębski zwracają się nieustannie do wielkich przewodników i mistrzów, którzy kształtowali tradycję Kościoła Katolickiego oraz Protestanckiego – Karla Bartha, Mistrza Eckharta czy szczególnie ciekawego w tym kontekście – konwertyty J.H. Newmana. Niniejszy tom, oprócz więc wartości refleksji i wiedzy bezpośrednio w niej zawartej, niesie również naukę ukrytą między wierszami.

 • Prawo ludów i wojna...
  Szybki podgląd

  Prawo ludów i wojna sprawiedliwa

  31,43 zł

  Tom I serii Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego w XV wieku.

  Na zbiór Prawo ludów i wojna sprawiedliwa składają się nowe tłumaczenia pism Mateusza z Krakowa, Pawła Włodkowica, Benedykta Hesse i Stanisława ze Skarbimierza, odgrywających fundamentalną rolę w rozwoju polskiej refleksji nad kwestią wojny sprawiedliwej, opatrzone komentarzem, poprzedzone wstępem i biogramami średniowiecznych myślicieli.

 • Ludwik Ehrlich, Paweł...
  Szybki podgląd

  Ludwik Ehrlich, Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza

  35,24 zł

  Tom II serii Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego w XV wieku.

  Książka prof. Ludwika Ehrlicha dotycząca Pawła Włodkowica i Stanisława ze Skarbimierza pokazuje kontekst ich działalności i myśli: konflikt polsko-krzyżacki i Sobór w Konstancji oraz przybliża ich poglądy na prawo międzynarodowe i wojnę sprawiedliwą.

 • Paweł Włodkowic i polska...
  Szybki podgląd

  Paweł Włodkowic i polska szkoła prawa międzynarodowego

  37,14 zł

  Tom III serii Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego w XV wieku.

  Antologia zbiera teksty historyków, historyków myśli, idei, filozofii i prawa – a więc przedstawicieli różnych środowisk i sposobów myślenia o przeszłości - koncentrujące się na dorobku polskiej myśli prawno-politycznej pierwszej połowy XV wieku, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Pawła Włodkowica.

 • PAKIET//Jacek Salij...
  • Wyprzedaż!
  Szybki podgląd

  PAKIET//Jacek Salij OP//Dzieła wybrane//1-5

  305,71 zł -35% 198,71 zł

  Cieszący się niezwykłą popularnością cykl publikacji dotykających najważniejszych zagadnień religii chrześcijańskiej.

  Zostały w nim zebrane i pogrupowane w odpowiednie tematy najróżniejsze pisma o. Jacka Salija, które popełnił on na przestrzeni swojej aktywności duszpasterskiej i akademickiej.

 • Rémi Brague, Umiarkowanie...
  Szybki podgląd

  Rémi Brague, Umiarkowanie nowoczesny

  42,86 zł

  Rozważania prof. Remiego Brague'a dociekające źródeł nowoczesnej kultury.

  Czym jest nowoczesność? Jakie są najważniejsze określające ją idee, a czego jej brakuje? Czy jest fałszerstwem? Chorobą toczącą ludzkość czy jej oczekiwaną dojrzałością? Na czym dziś, zanurzeni w nowoczesności, możemy oprzeć właściwy stosunek do przeszłości i przyszłości? „Umiarkowanie nowoczesny” łączy najlepsze cechy rzetelnie udokumentowanej pracy naukowej i oryginalnego, autorskiego eseju, owocu niezwykłej erudycji i przenikliwej wypowiedzi o najważniejszych problemach współczesności – ich głębokim podłożu, ale i perspektywach na przyszłość.

 • John Finnis, Tomasz z...
  Szybki podgląd

  John Finnis, Tomasz z Akwinu. Filozofia moralności, polityki i prawa

  50,48 zł

  Wszechstronne omówienie filozofii praktycznej świętego Tomasza z Akwinu.

  Praca Finnisa ukazuje zarówno historycznie rozumiany wkład świętego Tomasza w rozwój myśli politycznej i społecznej, jak i jej aktualne znaczenie. Autor we wzorcowy sposób łączy badanie klasycznych tekstów – opiera się na pełnym korpusie ponad 60 prac Tomasza – z bieżącymi dyskusjami z obszaru filozofii politycznej i teorii społecznej.

 • Étienne Gilson,...
  Szybki podgląd

  Étienne Gilson, Społeczeństwo masowe i jego kultura

  37,14 zł

  Rozważania dotyczące sztuki i kultury poddanej współczesnej industrializacji i umasowieniu.

  Społeczeństwo masowe i jego kultura to zbiór esejów, które Étienne Gilson przygotowywał w latach sześćdziesiątych na potrzeby publikacji i wykładów wygłoszonych na uczelniach całego świata. Podstawowe zagadnienie, które go interesowało, wiązało się z relacją sztuki, a szerzej kultury z procesami industrializacji, zmieniającymi oblicza społeczeństw lat sześćdziesiątych na Zachodzie.
  W zbiorze tym autor zastanawia się na ile technika, automatyzacja i ich masowe upowszechnienie może służyć sztuce, pięknu i kulturze, a na ile staje się zagrożeniem i pułapką. W tym kontekście w szeregu esejów Étienne Gilson pochyla się nad tematami takimi jak: malarstwo, literatura, muzyka, liturgia (w tym ta transmitowana), które na swojej aktualności wcale nie straciły i dziś.

 • Jan Maciejewski, Milczenie...
  Szybki podgląd

  Jan Maciejewski, Milczenie katedry

  37,14 zł

  Refleksja Maciejewskiego to przenikliwy i piękny komentarz do współczesności.

  Szczególnym przedmiotem zainteresowania autora są dzisiejsze czasy w ich przede wszystkim duchowym, a nie na przykład politycznym czy społecznym wymiarze. Maciejewskiego interesuje nasz wiek i człowiek, który go zamieszkuje. Z tego powodu jego wzrok sięga tam, gdzie nieczęsto spoglądamy.

  Książka, stanowiąca zbiór tekstów zamieszczonych na łamach "Rzeczpospolitej" została opublikowana w serii Czwarta Fala, w której nakładem Teologii Politycznej ukazują się debiuty eseistyczne, literackie i filozoficzne.

 • Izabela Rutkowska, Przez...
  Szybki podgląd

  Izabela Rutkowska, Przez zasłonę ciała

  35,24 zł

  Jak językowy opis Chrystusa w "Dzienniczku" przekłada się na słynne malowidło?

  Obraz Miłosierdzia Bożego to chyba najbardziej rozpowszechnione w Polsce dzieło sztuki sakralnej – tak szeroko obecne, że w gruncie rzeczy już niezauważane, często zgubione w kiczowatej formie kościelnego wnętrza. Książka Izabeli Rutkowskiej „Przez zasłonę ciała. Symbolika ciała Jezusa w obrazie Bożego Miłosierdzia i w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej” odkrywa go przed nami na nowo i odpowiada na pytanie, dlaczego tak silnie zakorzenił się w tradycji katolickiego kultu. Okazuje się, że ten prosty, niemal porażający dosłownością obraz w korespondencji z zapiskami objawień młodej zakonnicy, tworzy zaskakująco głęboką teologię i stanowi zaproszenie do spotkania twarzą w twarz z Jezusem Miłosiernym.

 • Teologia Polityczna nr 13,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 13, „Od Salaminy do Radzymina"

  44,76 zł

  O podziale na Wchód i Zachód i o tym, jak kształtował oblicze Polski, Europy i świata.

  Jakie są jego korzenie? Jak podział ten zmienił swój charakter w XXI wieku? Niedawne, okrągłe rocznice zwrotnych momentów biegu dziejów Starego Kontynentu, – dwuipółtysięczna bitwy pod Salaminą i setna wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, a równocześnie nietracące na aktualności pytania o tożsamość i perspektywy Europy jako rzeczywistości nie tylko geograficznej, ale duchowej, kulturowej i politycznej, zainspirowały nas do podjęcia tej problematyki w 13. numerze rocznika Teologia Polityczna. 31 autorów, ponad 400 stron.

 • Arystofanes, Chmury
  Szybki podgląd

  Arystofanes, Chmury

  40,95 zł

  Starożytna komedia przedstawiająca Sokratesa w zupełnie niespodziewany sposób.

  Chmury zajmują szczególne miejsce wśród starożytnych tekstów poświęconych Sokratesowi. To jedno z najbardziej znanych dzieł najwybitniejszego greckiego komediopisarza – Arystofanesa – należy także do najważniejszych, ponieważ czasowo najbliższych Sokratesowi, świadectw o tym greckim filozofie. Zestawienie go z pismami Platona i Ksenofonta – dwóch pozostałych autorów tych najważniejszych świadectw – musi jednak wprowadzić czytelnika w konfuzję, która z kolei każe podjąć wysiłek interpretacji (taki jak ten, który w wydanym nakładem Teologii Politycznej „Sokratesie i Arystofanesie” podjął Leo Strauss).

  [UWAGA!]

  Wersja w twardej okładce jest obecnie niedostępna.

  Już od 06.11.2023 r. książka dostępna będzie w nowej, miękkiej, lekkiej i poręcznej oprawie!