Bestsellery

 • NAGRODA IM. MACKIEWICZA...
  Szybki podgląd

  NAGRODA IM. MACKIEWICZA 2019 // Marek A. Cichocki, Północ i Południe

  35,24 zł

  Rozważania o ideowych korzeniach polskiej wspólnoty, jej sensie i miejscu w Europie.

  Książka składa się z sześciu esejów, z których każdy poświęcony jest innym postaciom i zjawiskom kluczowym z perspektywy rozwoju polskiej formy, nieistniejącej bez zakorzenienia w kulturze Południa i dziedzictwie romanitas.

 • Ks. Eugeniusz Dąbrowski,...
  Szybki podgląd

  Ks. Eugeniusz Dąbrowski, Dzieje Pawła z Tarsu

  55,24 zł

  Wyczerpująca biografia i charakterystyka historycznej postaci Pawła z Tarsu.

  książka ks. Dąbrowskiego to praca napisana językiem niezwykle przystępnym, także dla czytelnika niezaznajomionego z biblistyką. Autor przedstawia św. Pawła jako Żyda z diaspory, któremu hellenistyczne wykształcenie pozwoliło na bardziej uniwersalne spojrzenie na świat i kwestie religijne.

 • Jan Maciejewski, Milczenie...
  Szybki podgląd

  Jan Maciejewski, Milczenie katedry

  37,14 zł

  Refleksja Maciejewskiego to przenikliwy i piękny komentarz do współczesności.

  Szczególnym przedmiotem zainteresowania autora są dzisiejsze czasy w ich przede wszystkim duchowym, a nie na przykład politycznym czy społecznym wymiarze. Maciejewskiego interesuje nasz wiek i człowiek, który go zamieszkuje. Z tego powodu jego wzrok sięga tam, gdzie nieczęsto spoglądamy.

  Książka, stanowiąca zbiór tekstów zamieszczonych na łamach "Rzeczpospolitej" została opublikowana w serii Czwarta Fala, w której nakładem Teologii Politycznej ukazują się debiuty eseistyczne, literackie i filozoficzne.

 • Piotr Skwieciński, Koniec...
  Szybki podgląd

  Piotr Skwieciński, Koniec ruskiego miru?

  37,14 zł

  Opowieść o rosyjskiej agresji, jej korzeniach oraz wpływie dawnych idei na współczesność.

  Zrozumienie ideologicznych przyczyn rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz historycznego, mitologicznego i emocjonalnego podglebia, z której wynurzyła się na nowo upiorna maszyna rosyjskiego imperializmu – oto zadanie, które stawia przed sobą autor książki Koniec ruskiego miru? Piotr Skwieciński – dyplomata, publicysta i wieloletni korespondent w Moskwie. Dlaczego społeczeństwo rosyjskie popiera tę wojnę? Dlaczego nie robią na nim wrażenia zbrodnie dokonane w ich imieniu? Czy historycznych paraleli należy szukać w czasach Iwana Groźnego, carów-autokratów, epoce komunizmu – czy wszędzie naraz? Książka Skwiecińskiego pomaga przemyśleć te pytania, dostarczając przy tym wielu nieoczywistych obserwacji i wniosków z perspektywy człowieka, który poznał Rosję od podszewki.

 • Teologia Polityczna nr 13,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 13, „Od Salaminy do Radzymina"

  44,76 zł

  O podziale na Wchód i Zachód i o tym, jak kształtował oblicze Polski, Europy i świata.

  Jakie są jego korzenie? Jak podział ten zmienił swój charakter w XXI wieku? Niedawne, okrągłe rocznice zwrotnych momentów biegu dziejów Starego Kontynentu, – dwuipółtysięczna bitwy pod Salaminą i setna wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, a równocześnie nietracące na aktualności pytania o tożsamość i perspektywy Europy jako rzeczywistości nie tylko geograficznej, ale duchowej, kulturowej i politycznej, zainspirowały nas do podjęcia tej problematyki w 13. numerze rocznika Teologia Polityczna. 31 autorów, ponad 400 stron.

 • Alain Besancon, Święta Ruś
  Szybki podgląd

  Alain Besancon, Święta Ruś

  32,38 zł

  Autor stawia pytania czym jest i jakie znaczenie w historii powszechnej ma Rosja.

  Udzielając odpowiedzi na powyższe zagadnienia, Alain Besançon przedstawia wnikliwe spojrzenie na rosyjską kulturę i politykę.

 • Jan Patočka, Sokrates....
  Szybki podgląd

  Jan Patočka, Sokrates. Wykłady z filozofii antycznej

  41,90 zł

  Jaki naprawdę był grecki filozof? Jak ma się on do swojego współczesnego wizerunku?

  W książce Sokrates. Wykłady z filozofii antycznej autor poddaje analizie różne interpretacje Sokratesa, choćby autorstwa Kierkegaarda, Hegla i Nieztschego. Podejmuje m.in. tematy nauczania Sokratesa, jego korzeni i wychowania oraz pojęcia areté. Wszystkim tekstom tego tomu przyświeca myśl, którą Patočka formułuje we wstępie: „(…) nie chodzi nam o nic innego niż o ukazanie tego szczególnego problemu: Sokrates jako postać nieustannie nieuchwytna oraz Sokrates jako żądanie i ustawicznie odnawiające się wyzwanie. Sokrates, którego stale w niedoskonały sposób konstruujemy, wreszcie Sokrates, z którym lub przeciwko któremu się walczy, który pomimo wszystkich trudności wynikających z czysto obiektywnego pojęcia w jakiś sposób jest między nami.”

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Nasze obyczaje

  75,24 zł

  Zbiór najważniejszych tekstów o. Jacka Salija poświęconych etyce chrześcijańskiej.

  Czwarty tom cieszącej się niesłabnącą popularnością serii „Dzieła wybrane” o. Jacka Salija OP, poświęcony jest rozważaniom nad katolicką moralnością. Prawo moralne otwiera przestrzeń duchową, dostępną na tej ziemi wyłącznie człowiekowi, w której możemy realizować wszystko, co prawdziwie ludzkie: miłość, wolność, sens. O. Salij przypomina, że przestrzeganie Bożych przykazań jest realizowaniem wolności i dojrzałości oraz powołania na przyjaciół Bożych i słuchaczy Jego zbawczego słowa.

 • Piotr Skwieciński, Kompleks...
  Szybki podgląd

  Piotr Skwieciński, Kompleks Rosji

  32,38 zł

  Zbiór esejów poświęconych Rosji oraz relacjom polsko-rosyjskim.

  Obraz Rosji w oczach Polaków jest dość mocno zniekształcony. Piotr Skwieciński wymienia trzy główne czynniki, które wpływają na taką naszą ocenę: po pierwsze, silne poczucie wyższości, związane z przynależnością do Zachodu. Po drugie, realny strach przed zagrożeniem rosyjskim i poczucie krzywdy za doznane w przeszłości urazy. Z drugiej strony - istnieje w Polakach pewien sentymentalizm, pociąg do rosyjskiej kultury i „słowiańskości”.

  Autor mierzy się z tym wszystkim i przedstawia naszego wschodniego sąsiada takiego, jakim jest, zarówno bez złudzeń, jak i niepotrzebnych uprzedzeń.

 • Teologia Polityczna nr 11,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 11, „Liberalizm – pęknięty fundament"

  36,11 zł

  O współczesnej tradycji liberalnej i kryzysie, w jakim się ona znalazła.

  Współczesny liberalizm przypomina giganta, który najpierw stracił wigor i elastyczność, potem skamieniał, a teraz powoli pęka pod naporem sił, aspiracji i interesów, którymi  dawno już przestał zarządzać, nie harmonizuje ich, ale dławi, przygniata i represjonuje. Kiedyś był zdolny rozpalać prawdziwe emocje i wielkie nadzieje związane z wolnością, a dzisiaj zadziwia swoją bezmyślnością i tępym uporem reakcjonisty, który za wszelką cenę stara się bronić status quo. Taka niezdolność rozpoznania własnej sytuacji historycznej zadziwia w przypadku idei, którą dawniej charakteryzowała żywotność wielkiej idei wolności. Co się właściwie stało? – piszą pomysłodawcy Marek A. Cichocki i Dariusz Karłowicz.

 • Dariusz Karłowicz, Polska...
  Szybki podgląd

  Dariusz Karłowicz, Polska jako Jason Bourne

  35,24 zł

  Refleksje nad polską tożsamością i jej fundamentami.

  Autor patrzy na Ojczyznę poprzez pryzmat starożytnej filozofii i współczesnej kultury. Na publikację składają się felietony pisane na przestrzeni ostatnich dwóch lat dla tygodnika „wSieci”, a także wybrane eseje z „Teologii Politycznej” oraz wywiady, jakich Dariusz Karłowicz udzielił redakcjom „Plusa Minusa” oraz „Pressji”.