Étienne Gilson, Filozoficzne stałe bytu

Najistotniejsze zagadnienia metafizyki klasycznej w ujęciu francuskiego filozofa.

Książki Etienne’a Gilsona - znakomitego znawcy myśli wieków średnich - wpłynęły w istotny sposób na współczesny rozwój studiów mediewistycznych. Ten francuski uczony jako przedstawiciel tomizmu egzystencjalnego koncentrował się na zagadnieniach średniowiecznej metafizyki i myśli Tomasza z Akwinu, zyskując tym samym grono uczniów na całym świecie. W Polsce dzięki środowisku lubelskiemu i postaci Mieczysława Krąpca oraz wydaniom Instytutu Wydawniczego PAX, czytelnicy mogli zapoznać się z nowym odczytaniem dzieł św. Tomasza, a realizm metafizyczny, otwarty na chrześcijańskie objawienia na dobre zagościł w życiu intelektualno-duchowym kraju nad Wisłą.

Nakładem Teologii Politycznej do tej pory ukazały się: Metamorfozy Państwa Bożego oraz Społeczeństwo masowe i jego kultura

Wersja publikacji
  • Wersja drukowana
  • Wersja mobi
  • Wersja epub
40,95 zł

  • Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

O książce:

Praca Filozoficzne stałe bytu zajmuje na tle całej twórczości Gilsona miejsce szczególne. Jest to dzieło, które zostało opublikowane po jego śmierci, a obejmuje teksty i przeróbki artykułów powstających w latach 1952-67, niemniej sam autor, jak stwierdza w Przedmowie J.-F. Courtine, zamierzył to dzieło jako całość. Gilson chciał sformułować tam „nową filozofię bytu” i w tym sensie książka ta stanowi kontynuację dzieła Byt i istota (1963). Rozważania dotyczące poznania zasady, jej natury, zasad i przyczyn, poznania transcendentaliów, zwłaszcza bytu, prowadzone są w kontekście metafizyki Zachodu, także tej nowożytnej i współczesnej, a szczególnie interesujące są odwołania do myśli Martina Heideggera. Wszystkie te rozważania prowadzone są na tle analiz źródłowych, analiz tekstów, prezentując Gilsonowski niedościgniony warsztat historyka filozofii.

- prof. Agnieszka Kijewska

Zbiór esejów sumujących metafizyczne dokonania Gilsona pod tytułem Filozoficzne stałe bytu ("Constantes philosophiques de l’être", Vrin Paris 1983), opublikowano po śmierci myśliciela, scala on w jedną merytoryczną całość jego dorobek metafizyczny, dotyczący problemów, które są odwieczne, na które wszakże każda epoka powinna dać właściwą sobie odpowiedź. We wstępie Gilson wspomina, że kiedy był młody, sądził, że historyk filozofii jest strażnikiem cmentarza. Wiek i refleksja uświadomiły mu, iż wcale tak nie jest, że filozofia jest wciąż żywym narzędziem zmagania się z trudnościami i aporiami życia i świata. Przynosi poczucie zakorzenienia w realnej rzeczywistości, likwidując przy tym idealistyczne przerosty i podmiotowe marzycielstwo filozoficzne. Zakres treściowy książki określają jej najważniejsze rozdziały: „Poznanie i zasady”, „Natura zasady”, „O przemianach zasad” , „Spotkanie bytu” czy „Jahwe i gramatycy”. Warto również dodać, że prezentowane dzieło zostało napisane w bardzo przystępny sposób, choć oczywiście jego lektura wymaga pewnej znajomości historii filozofii i ogólnej ogłady kulturowej. Stanowi też wzorcowy przykład tego, jak treści Objawienia chrześcijańskiego mogą wchodzić w obręb namysłu filozoficznego, nie naruszając w żaden sposób spójności systemu metafizycznego.

- ks. prof. Jan Sochoń

O autorze:

Étienne Gilson (1884-1978) – francuski filozof i historyk filozofii, wykładał m.in. na Sorbonie i w Collège de France, był członkiem Akademii Francuskiej. Opublikował ponad 60 książek, w tym klasyczne dziś prace, jak tłumaczone na język polski Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Tomizm, Byt i istota.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

939 Przedmioty
Autor
Étienne Gilson
Tłumaczenie
Małgorzata Morek
Redakcja naukowa
ks. Jan Sochoń
Ilość stron
320
Rozmiar
14x21
Oprawa
Miękka oprawa
Rok wydania
2022
ISBN
978-83-67065-21-4

Pliki do pobrania

fil. st. bytu - spis treści

E. Gilson filozoficzne stałe bytu - spis treści

Pliki do pobrania (36.96k)

fil. st. bytu - wstęp Gilsona

E. Gilson, filozoficzne stałe bytu - wstęp Gilsona

Pliki do pobrania (100.84k)