Gertrude Himmelfarb, Drogi do nowoczesności

Szerokie ujęcie Oświecenia jako rozległej i różnorodnej tradycji.

Autorka, wybitna amerykańska historyk, która za swój wkład do humanistyki otrzymała w 2004 roku National Humanities Medal, podejmuje próbę gruntownej rewizji potocznego sposobu postrzegania oświeceniowych źródeł zachodniej nowoczesności. Walcząc z frankocentrycznymi interpretacjami, według których podstawowym osiągnięciem Oświecenia jest sformułowana przez francuskich philosophes wizja rozumu i ludzkiej racjonalności, stara się wykazać, że Oświecenie było zjawiskiem głęboko zróżnicowanym. W tym celu odwołuje się przede wszystkim do Oświecenia brytyjskiego, istotnie różniącego się od modelu francuskiego, a także do tradycji amerykańskiej.

41,90 zł

  • Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

O książce napisali:

Drogach do nowoczesności Himmelfarb wskazuje na pierwszeństwo (nie tylko czasowe, lecz także intelektualne) brytyjskiego Oświecenia wobec francuskiego i amerykańskiego. Ukazuje takich myślicieli, jak Adam Smith, David Hume, Thomas Paine, Edward Gibbon oraz Edmund Burke, którzy jej zdaniem określili charakter brytyjskiego Oświecenia, jako prekursorów jednego z istotnych składników intelektualnej historii Zachodu. Taka interpretacja Oświecenia uzupełnia jednostronne frankocentryczne prezentacje tej epoki. Pozycja Himmelfarb stanowi więc istotny głos nie tylko w dyskusji historycznej, lecz także w debacie na temat współczesnej pooświeceniowej kondycji intelektualnej i duchowej Zachodu.

- prof. Agnieszka Nogal

Nadal trwa walka o Oświecenie, postrzegane jako źródło wszelkiego zła albo wszelkiego dobra w nowożytnym  świecie. Ale ta walka toczy się na ogół wokół francuskiego Oświecenia, jakby innych nie było. Gertrude Himmelfarb analizuje także te inne, w Anglii i w Ameryce, gdzie idee oświeceniowe przybrały bardzo różne  formy i ukształtowały odmienne podejścia do nowożytności. Jest to pięknie napisana, bardzo ciekawa i  niezmiernie ważna książka.

- Agnieszka Kołakowska

Autorka o książce:

Niniejsza książka stanowi ćwiczenie w ramach historii idei i traktuje o ideach rozumu i religii, wolności i cnoty, natury i społeczeństwa, które w różnych formach i w różnym stopniu ukształtowały odmienne Oświecenia w trzech krajach, na które wywarły radykalny wpływ: Francji, Wielkiej Brytanii i Ameryce. Owe idee rozprzestrzeniły się od filozofów i pisarzy na polityków i przedsiębiorców, penetrując mentalités ludzi, jak określają to współcześni historycy, a co Alexis de Tocqueville nazwał moeurs: „zwyczajami umysłu” i „zwyczajami serca”, które tworzą „cały moralny i intelektualny stan społeczeństwa”. W krytycznym momencie historii te trzy Oświecenia reprezentowały alternatywne podejścia do nowoczesności, alternatywne zwyczaje umysłu i serca, sumienia i wrażliwości.

Tak rozumiem zjawisko określane „Oświeceniem” i w tym sensie proponuję przywrócić je jego prekursorom – Brytyjczykom. Sami Francuzi uważali, że inspirację dla ich własnego Oświecenia stanowiły idee szacownej angielskiej trójcy – Bacona, Locke’a i Newtona. Moja uwaga kieruje się jednak nie tyle na prekursorów Oświecenia, ile na XVIII wiek, rzucając Francuzom wyzwanie na ich własnym terytorium, w czasie i przestrzeni, które uznali za własne. Na początku XVIII wieku powstało brytyjskie Oświecenie i przyjęło formę całkiem odmienną od swego kontynentalnego odpowiednika (czy też od swojego zamorskiego potomka). Nie chodzi tu jedynie o przywrócenie brytyjskiemu Oświeceniu chronologicznego pierwszeństwa, lecz także o wskazanie jego wyjątkowego charakteru i znaczenia historycznego.

(Gertrude Himmelfarb, Drogi do nowoczesności. Brytyjskie, francuskie i amerykańskie Oświecenia, tłum. Kinga Wudarska).

O książce w mediach:

Posłuchaj audycji o książce na antenie Polskiego Radia

886 Przedmioty
Autor
Gertrude Himmelfarb
Wydawnictwo
Teologia Polityczna
Tłumaczenie
Kinga Wudarska
Redakcja naukowa
dr hab. Agnieszka Nogal
Ilość stron
352
Rozmiar
148x210
Oprawa
miękka
Rok wydania
2018
ISBN
978-83-62884-69-8

Zobacz także