Lista produktów marki Teologia Polityczna

Krótki opis

Pełen opis

 • Agnieszka Kołakowska, Plaga...
  Szybki podgląd

  Agnieszka Kołakowska, Plaga słowików

  35,24 zł

  Autorka zarówno z erudycją, jak i humorem rozprawia się ze współczesnymi ideologiami.

  Zbiór esejów traktujących m.in. o poprawności politycznej, Kościele, współczesnych ideologiach, roli uniwersytetu oraz postawach liberalnych i nieliberalnych we współczesnej polityce. Jest to kolejna, po Wojnie kultur, książka Agnieszki Kołakowskiej wydana przez Teologię Polityczną.

 • Agnieszka Kołakowska, Wojny...
  Szybki podgląd

  Agnieszka Kołakowska, Wojny kultur i inne wojny

  35,24 zł

  Analiza zjawisk społecznych i intelektualnych w obecnym świecie.

 • Alain Besancon, Święta Ruś
  Szybki podgląd

  Alain Besancon, Święta Ruś

  32,38 zł

  Autor stawia pytania czym jest i jakie znaczenie w historii powszechnej ma Rosja.

  Udzielając odpowiedzi na powyższe zagadnienia, Alain Besançon przedstawia wnikliwe spojrzenie na rosyjską kulturę i politykę.

 • Alain Besancon, Współczesne...
  Szybki podgląd

  Alain Besancon, Współczesne problemy religijne

  37,14 zł

  Wnikliwa analiza trzech największych religii, ich stosunku do siebie i współczesności.

  Rozważania o katolicyzmie w naszych czasach, o stosunku Kościoła do islamu, judaizmu, komunizmu i do nowoczesnego społeczeństwa.

 • Andrzej Dobosz, Z różnych...
  Szybki podgląd

  Andrzej Dobosz, Z różnych półek

  32,38 zł

  Ciekawe komentarze do polecanych przez Autora jego ulubionych współczesnych lektur.

  Czy książki Henryka Sienkiewicza, Mirona Białoszewskiego, Andrzeja Stasiuka, Jerzego Stempowskiego, Jacka Dehnela, Leopolda Tyrmanda, Jarosława Iwaszkiewicza, Marka Nowakowskiego, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Witolda Gombrowicza czyta się lepiej w łóżku, czy nad biurkiem? Siedząc albo stojąc? W podróży, gdzieś z dala od domu, czy odwrotnie, w zaciszu pokoju?


  Odpowiedzi na te pytania udziela znany z filmów „Rejs”, „Stawiam na Tolka Banana” i „Ryś” Andrzeja Dobosza, felietonista Polskiego Radia i dziennika „Rzeczpospolita”. Szkice Dobosza są tym cenniejsze, że dotyczą osób, zdarzeń i historii, które autor zna od środka, uczestniczył w nich, przyglądał im się z bliska albo dowiedział się o nich z pierwszej ręki. 

 • Bp Jacek Grzybowski, Uciec...
  Szybki podgląd

  Bp Jacek Grzybowski, Uciec z krainy zapomnienia

  37,14 zł

  Filozoficzny namysł nad przeszłością i pytania o teraźniejszość ujęte w formie esejów.

 • Carl Schmitt, Nauka o...
  Szybki podgląd

  Carl Schmitt, Nauka o konstytucji

  46,67 zł

  Rozważania poświęcone najgłębszym podstawom porządku politycznego.

  Kultowa pozycja w dorobku Carla Schmitta. Niemiecki prawnik podejmuje w swojej książce próbę skonstruowania systemu i ogólnej teorii ustroju. Opisuje w niej między innymi istotę państwa jako politycznej jedności, omawia i porównuje istniejące ustroje oraz mierzy się z teoriami pochodzenia i istoty władzy.

 • Christian Meier, Powstanie...
  Szybki podgląd

  Christian Meier, Powstanie polityczności u Greków

  50,48 zł

  Opis początków greckiego życia politycznego autorstwa wybitnego niemieckiego historyka.

  W swojej książce Meier pochyla się nad sposobem, w jaki starożytni Grecy formowali swoją świadomość polityczną. Docieka również greckiego dziedzictwa w obecnym postrzeganiu życia politycznego oraz pokazuje, czego współcześnie możemy się nauczyć od ojców cywilizacji Zachodu.

 • Dariusz Karłowicz, Polska...
  Szybki podgląd

  Dariusz Karłowicz, Polska jako Jason Bourne

  35,24 zł

  Refleksje nad polską tożsamością i jej fundamentami.

  Autor patrzy na Ojczyznę poprzez pryzmat starożytnej filozofii i współczesnej kultury. Na publikację składają się felietony pisane na przestrzeni ostatnich dwóch lat dla tygodnika „wSieci”, a także wybrane eseje z „Teologii Politycznej” oraz wywiady, jakich Dariusz Karłowicz udzielił redakcjom „Plusa Minusa” oraz „Pressji”.

 • Eric Voegelin, Arystoteles
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Arystoteles

  27,62 zł

  Oryginalna, przenikliwa i pełna erudycji interpretacja filozofii Arystotelesa.

  Bez Arystotelesa E.Voegelin'a nie można poznać ani filozofii politycznej Stagiryty ani całej formacji politycznej starożytnej Grecji ani wreszcie nowożytnej filozofii polityki i historiografii. Po wydaniu części Order and History poświęconej Platonowi, prezentujemy w niniejszej książce cześć poświęconą Arystotelesowi. Eric Voegelin pokazuje w niej w jaki sposób przygodna forma antycznej polis stała się formą wieczną, paradygmatem całej późniejszej koncepcji politycznego bytu. Oryginalna i brawurowa interpretacja, wszechstronna i niespotykana erudycja – to wszystko wyróżnia Voegelina z pośród innych pisarzy politycznych.

 • Eric Voegelin, Epoka...
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Epoka ekumeniczna

  55,24 zł

  Wnikliwa analiza rozwoju uniwersalizmu greckiego, rzymskiego i chrześcijańskiego. 

  Epoka ekumeniczna to czwarty tom studium Order and History, będącego opus magnum w dorobku Erica Voegelina, jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych filozofów polityki. Voegelin kontynuuje w tej książce badania, które podjął we wcześniejszych tomach, doprowadzając narrację do czasów upadku cesarstwa rzymskiego. Można w niej znaleźć także obszerne odwołania do paralelnych fenomenów w kulturach azjatyckich, szczególnie do cywilizacji chińskiej. Epoka ekumeniczna odgrywa kluczową rolę w całym Order and History – autor weryfikuje w niej dotychczasowe założenia badawcze i wykłada teoretyczne podstawy swojej filozofii politycznej.

 • Eric Voegelin, Izrael I...
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Izrael I Objawienie

  55,24 zł

  Początek monumentalnego cyklu Order and History. Jak Objawienie zmieniło świat?

  Voegelin rozpoczyna swoje opus magnum od opisu Objawienia i jego wpływu kulturę Izraela, a w konsekwencji na całą późniejszą filozofię polityczną Zachodu. Rozważania filozofa koncentrują się na odejściu przez Izraelitów od powszechnych na Bliskim Wschodzie mitów kosmologicznych, zdobytej przez Izrael świadomości rozwoju historii oraz koncepcji czasu linearnego; Voegelin opisuje również konflikt między Objawieniem a porządkiem stanowionym przez izraelskich królów.

 • Eric Voegelin, Platon
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Platon

  35,24 zł

  Platońska wizja polityki oczami Erica Voegelina.

 • Eric Voegelin, Poszukiwanie...
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Poszukiwanie ładu

  31,43 zł

  Zakończenie Order and History i podsumowanie historii filozofii politycznej Zachodu.

  Choć pracę nad Poszukiwaniem ładu przerwała śmierć autora, tom ten posiada samoistną wartość i można go potraktować zarówno jako zakończenie, jak i – wstęp do całej serii. Szczególną uwagę w tej książce zwracają subtelne analizy o charakterze ściśle filozoficznym, uzupełniające bardziej historyczne rozważania Voegelina z wcześniejszych części studium. Analizy te mają fundamentalne znaczenie dla całego Order and History oraz świadczą o kierunku, w którym myśl filozofa rozwijała się w późnym okresie jego twórczości – okresie ciągle niedostatecznie znanym w Polsce.

 • Eric Voegelin, Świat Polis
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Świat Polis

  46,67 zł

  Drugi tom cyklu Order and History rozważa fenomen greckiego życia politycznego.

  W swoim dziele Voegelin opisuje historię państw-miast poprzez pryzmat idei politycznych, kulturowych i religijnych oraz napięć między nimi, które doprowadziły do ich powstania, rozwoju oraz kryzysu, z którym zmierzyli się Sokrates, Platon i Arystoteles. Rozważając te sprawy, filozof konfrontuje myśl Greków z nowożytnymi ideami, wyciągając również wnioski dla żyjących współcześnie.

 • Gertrude Himmelfarb, Drogi...
  Szybki podgląd

  Gertrude Himmelfarb, Drogi do nowoczesności

  41,90 zł

  Szerokie ujęcie Oświecenia jako rozległej i różnorodnej tradycji.

  Autorka, wybitna amerykańska historyk, która za swój wkład do humanistyki otrzymała w 2004 roku National Humanities Medal, podejmuje próbę gruntownej rewizji potocznego sposobu postrzegania oświeceniowych źródeł zachodniej nowoczesności. Walcząc z frankocentrycznymi interpretacjami, według których podstawowym osiągnięciem Oświecenia jest sformułowana przez francuskich philosophes wizja rozumu i ludzkiej racjonalności, stara się wykazać, że Oświecenie było zjawiskiem głęboko zróżnicowanym. W tym celu odwołuje się przede wszystkim do Oświecenia brytyjskiego, istotnie różniącego się od modelu francuskiego, a także do tradycji amerykańskiej.

 • Jakub Lubelski, Ssanie
  Szybki podgląd

  Jakub Lubelski, Ssanie

  32,38 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  .

  Zbiór esejów autorstwa Jakuba Lubelskiego dotyczący poszukiwania sacrum w literaturze polskiej. Autor pisze o m. in.: Brzozowskim, Schulzu, Witkacym, Mackiewiczu, Bobkowskim, Tyrmandzie, Pilchu, Twardochu.

  Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
 • Jarosław Kurek, Paideia...
  Szybki podgląd

  Jarosław Kurek, Paideia rzymska

  27,62 zł

  Wnikliwa analiza modelu formowania człowieka w myśli Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza. Autor z głęboką wnikliwością bada stoicki model wychowania samego siebie do życia szczęśliwego, który w kolejnych wiekach był wykorzystywany przez wielu Chrześcijan.

 • Joanna Paciorek, Mama w pracy
  Szybki podgląd

  Joanna Paciorek, Mama w pracy

  31,43 zł

  Czy macierzyństwo można pogodzić z karierą zawodową?

  Autorka z lekkością pisze o łączeniu obowiązków rodzicielskich z pracą w międzynarodowej korporacji, a także odkrywa przed czytelnikami początki Fundacji Świętego Mikołaja. Pisze o wyborach, tych dużych i tych codziennych, z których składa się życie mamy czwórki dzieci.

 • Ks. Eugeniusz Dąbrowski,...
  Szybki podgląd

  Ks. Eugeniusz Dąbrowski, Dzieje Pawła z Tarsu

  55,24 zł

  Wyczerpująca biografia i charakterystyka historycznej postaci Pawła z Tarsu.

  książka ks. Dąbrowskiego to praca napisana językiem niezwykle przystępnym, także dla czytelnika niezaznajomionego z biblistyką. Autor przedstawia św. Pawła jako Żyda z diaspory, któremu hellenistyczne wykształcenie pozwoliło na bardziej uniwersalne spojrzenie na świat i kwestie religijne.

 • Ks. Jan Sochoń, Mowa...
  Szybki podgląd

  Ks. Jan Sochoń, Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego

  37,14 zł

  Osobiste zapiski i refleksje Autora będące odbiciem jego spojrzenia na świat.

  Mowa wewnętrzna to de facto proza poetycka, która otwiera szereg perspektyw interpretacyjnych i wymiarów lektury. Ma ona między innymi kształt filozoficzno-religijny – wiele fragmentów tej książki to próby zrozumienia słów Jezusa z Ewangelii, doświadczenia ich głębi.

 • Ks. Jerzy Szymik, Zachwyt i...
  Szybki podgląd

  Ks. Jerzy Szymik, Zachwyt i inne skutki wiary

  37,14 zł

  Chcąc wyrazić wiarę w sposób współczesny, Autor sięga po najróżniejszą formę literacką.

  Wszystkie, choć zupełnie inne od siebie nawzajem teksty, łączy tytułowy zachwyt łaską wiary, którą autor otrzymał poprzez spotkanych ludzi, wydarzenia czy lekturę tekstów. Ks. Jerzy Szymik dzieli się również swoimi przemyśleniami dotyczącymi spraw społecznych i politycznych, patrząc na nie w kluczu katolickiej ortodoksji.

 • Leo Strauss, Sokrates i...
  Szybki podgląd

  Leo Strauss, Sokrates i Arystofanes

  50,48 zł

  Analiza sporu między filozofią a poezją oraz ich miejsca we wspólnocie politycznej.

  W centrum zainteresowania Straussa znajduje się problem Sokratesa i tego, co przez niego symbolizowane – a co Arystofanes poddaje krytyce w ChmurachSokrates i Arystofanes stanowi istotny przykład współczesnej recepcji tekstu, który obok dialogów sokratycznych Platona i pism Ksenofonta jest istotnym źródłem w badaniach nad historycznym Sokratesem. Strauss nie ogranicza się jednak do analizowania Chmur, lecz drobiazgowo analizuje także inne dzieła Arystofanesa, omawiając cały jego dorobek z perspektywy kluczowych zagadnień filozofii polityki. Dzięki temu Sokrates i Arystofanes Leo Straussa to także wyjątkowo cenna książką dla każdego zainteresowanego dorobkiem najwybitniejszego greckiego komediopisarza.

 • Ludwik Ehrlich, Paweł...
  Szybki podgląd

  Ludwik Ehrlich, Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza

  35,24 zł

  Tom II serii Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego w XV wieku.

  Książka prof. Ludwika Ehrlicha dotycząca Pawła Włodkowica i Stanisława ze Skarbimierza pokazuje kontekst ich działalności i myśli: konflikt polsko-krzyżacki i Sobór w Konstancji oraz przybliża ich poglądy na prawo międzynarodowe i wojnę sprawiedliwą.

 • Magdalena Gawin, Bilet do...
  Szybki podgląd

  Magdalena Gawin, Bilet do nowoczesności

  32,38 zł

  Znakomita obserwacja fenomenów obecnych w najróżniejszych dziedzinach życia społecznego.

  Pisane wspaniałym, literackim językiem, łączą w sobie lekkość i przystępność z ogromną erudycję. W książce mowa o kinie Kieślowskiego, rzekomym zacofaniu Polaków, literaturze PRL-u, historii polskich elit czy o zmianach w wystroju wnętrz mieszkań Polaków na przestrzeni lat. Znajdują się w niej studia poświęcone Polkom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury: Marii Skłodowskiej-Curie, Marii Rodziewiczównie czy Marii Konopnickiej.

 • Marek A. Cichocki, Dariusz...
  Szybki podgląd

  Marek A. Cichocki, Dariusz Gawin, Dariusz Karłowicz, Trzeci Punkt Widzenia

  32,38 zł

  Założyciele "Teologii Politycznej" dyskutują o bieżących wydarzeniach kultury i polityki.

  Teksty wybrane z ponad 400 audycji telewizyjnych, przeprowadzonych w latach 2007 – 2010 na antenie TVP Kultura. Książka, jak również program telewizyjny, to komentarz filozoficzny do bieżących wydarzeń społecznych, politycznych i kulturalnych, które jak to określili autorzy, wstrząsnęły nimi i światem.

 • Mark L. McPherran, Religia...
  Szybki podgląd

  Mark L. McPherran, Religia Sokratesa

  41,90 zł

  Dociekania dotyczące religii Sokratesa i jej roli w jego życiu.

  Niniejsza analiza poglądów religijnych ojca zachodniej filozofii uważana jest powszechnie za najlepszą książkę, która została napisana jak dotąd o objawieniu, religii w życiu i filozofii tego myśliciela.

 • Marta Kwaśnicka, Jadwiga
  Szybki podgląd

  Marta Kwaśnicka, Jadwiga

  27,62 zł

  Barwna biografia Jadwigi Andegaweńskiej ujęta w formie eseju.

  Autorka podejmuje temat tytułowej bohaterki, z kunsztem odtwarzając duchowe i intelektualne realia ówczesnej Europy oraz z fascynacją opisując krakowską metropolię. Jak przystało na twórczość eseistyczną nie unika wątku osobistego. Sugestywnie opisuje etap wczesnej młodości Jadwigi, związanej już z przeprowadzką do Krakowa, a także jej działalność na tronie piastowskim. Mierzy się z legendą przyszłej świętej, z literackimi ujęciami jej decyzji o odrzuceniu Wilhelma Habsburga i ślubie z Jagiełłą.

 • Marta Kwaśnicka, Krew z...
  Szybki podgląd

  Marta Kwaśnicka, Krew z mlekiem

  23,81 zł

  Zbiór esejów o literaturze, sztuce i kulturze, pisany z pasją i na przekór przelotnym modom.

  Znakomicie wykształcona autorka: pracownik naukowy i dziennikarka Polskiego Radia wraca do Homera, Safony, El Greca, nawiązuje do Mickiewicza. A także do twórców wybitnych, ale w Polsce mniej znanych, jak hiszpańska poetka sor Juana, rzeźbiarka La Roldana czy poeta i jezuita Gerard Manley Hopkins. Krew z mlekiem to również książka o polskości: o duchowej i estetycznej wrażliwości Polaków, ukształtowanej na styku europejskiej Północy i Południa.

 • Mateusz Matyszkowicz,...
  Szybki podgląd

  Mateusz Matyszkowicz, Śmierć rycerza na uniwersytecie

  27,62 zł

  Spojrzenie na Polskę przez autora uformowanego filozofią klasyczną.

 • NAGRODA IM. MACKIEWICZA...
  Szybki podgląd

  NAGRODA IM. MACKIEWICZA 2019 // Marek A. Cichocki, Północ i Południe

  35,24 zł

  Rozważania o ideowych korzeniach polskiej wspólnoty, jej sensie i miejscu w Europie.

  Książka składa się z sześciu esejów, z których każdy poświęcony jest innym postaciom i zjawiskom kluczowym z perspektywy rozwoju polskiej formy, nieistniejącej bez zakorzenienia w kulturze Południa i dziedzictwie romanitas.

 • PAKIET//Biblioteka...
  • Wyprzedaż!
  Szybki podgląd

  PAKIET//Biblioteka Klasyczna//Całość

  531,43 zł -35% 345,43 zł

  Unikatowe wydanie dzieł Platona, Ksenofonta i Arystofanesa w eleganckiej oprawie.

  Ich niezwykłym atutem jest dwujęzyczna polsko-grecka wersja, obszerny komentarz naukowy, najnowsze, współczesne tłumaczenie, a także piękna granatowa płócienna oprawa z obwolutą z wizerunkiem każdego z Mistrzów.

 • PAKIET//Eric...
  • Wyprzedaż!
  Szybki podgląd

  PAKIET//Eric Voegelin//Porządek i historia//t. 1-7

  251,43 zł -35% 163,43 zł

  Sześć tomów (+komentarz) składających się na opus magnum E. Voegelina.

 • Paweł Paliwoda, Kambei Shimada
  Szybki podgląd

  Paweł Paliwoda, Kambei Shimada

  35,24 zł

  Eseje polityczno-filozoficzne Pawła Paliwody.

  ...

  Tekstom patronuje Kambei Shimada – bohater opowieści o siedmiu samurajach, wojownik‑filozof. Stanowi symbol wierności ideałom i walki o słuszną sprawę nawet za cenę wykluczenia z dobrego towarzystwa, zapewniającego pozycję społeczną i karierę. Autor, podobnie jak on, stawia niewygodne pytania i zmusza do zastanowienia się nad sprawami niechętnie poruszanymi w debacie publicznej. Nie przesądza spraw ostatecznie i nieodwołalnie, otwiera jednak drogę do krytycznego spojrzenia na utarte polityczne i społeczne schematy.

 • Paweł Włodkowic i polska...
  Szybki podgląd

  Paweł Włodkowic i polska szkoła prawa międzynarodowego

  37,14 zł

  Tom III serii Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego w XV wieku.

  Antologia zbiera teksty historyków, historyków myśli, idei, filozofii i prawa – a więc przedstawicieli różnych środowisk i sposobów myślenia o przeszłości - koncentrujące się na dorobku polskiej myśli prawno-politycznej pierwszej połowy XV wieku, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Pawła Włodkowica.

 • Piotr Skwieciński, Kompleks...
  Szybki podgląd

  Piotr Skwieciński, Kompleks Rosji

  32,38 zł

  Zbiór esejów poświęconych Rosji oraz relacjom polsko-rosyjskim.

  Obraz Rosji w oczach Polaków jest dość mocno zniekształcony. Piotr Skwieciński wymienia trzy główne czynniki, które wpływają na taką naszą ocenę: po pierwsze, silne poczucie wyższości, związane z przynależnością do Zachodu. Po drugie, realny strach przed zagrożeniem rosyjskim i poczucie krzywdy za doznane w przeszłości urazy. Z drugiej strony - istnieje w Polakach pewien sentymentalizm, pociąg do rosyjskiej kultury i „słowiańskości”.

  Autor mierzy się z tym wszystkim i przedstawia naszego wschodniego sąsiada takiego, jakim jest, zarówno bez złudzeń, jak i niepotrzebnych uprzedzeń.

 • Platon, Eutyfron
  Szybki podgląd

  Platon, Eutyfron

  31,43 zł

  Sokrates rozprawia z Eutyfronem o tym, czym jest prawdziwa pobożność.

  Jeden z najwcześniejszych dialogów Platona i jeden z kilku najważniejszych tekstów, jakie w dziejach kultury europejskiej poświęcono zagadnieniu pobożności. W dialogu Sokrates (przeciwko któremu Meletos właśnie wniósł oskarżenie do sądu) spotyka tytułowego Eutyfrona, który także ma do czynienia z sądem, występuje przed nim jednak w zupełnie innej roli niż Sokrates – jako oskarżyciel zarzucający własnemu ojcu zabójstwo.

 • Platon, Fedon
  Szybki podgląd

  Platon, Fedon

  55,24 zł

  Tuż przed śmiercią Sokrates rozmawia z przyjaciółmi o nieśmiertelności duszy.

  Jest to jeden z najważniejszych tekstów, jakie w dziejach kultury europejskiej poświęcono temu zagadnieniu. Tytułowy bohater relacjonuje w nim rozmowę, którą odbył ze swymi przyjaciółmi Sokrates, gdy ci przyszli pożegnać go przed wykonaniem wyroku. Dialog kończy się sceną śmierci Sokratesa, często uznawaną za wyjątkowy dowód kunsztu literackiego Platona.

 • Platon, Hippiasz mniejszy
  Szybki podgląd

  Platon, Hippiasz mniejszy

  31,43 zł

  Sokrates rozmawiając z sofistą Hippiaszem docieka istoty prawdy i kłamstwa.

  Wczesny dialog Platona, jeden z najważniejszych wśród pism Platońskich przykładów zastosowania metody elenktycznej, którą stosując, Sokrates zbija poglądy swoich rozmówców i wykazuje ich niewiedzę. Sokrates rozmawia z tytułowym bohaterem, sofistą, na temat możliwości zdecydowanego rozróżnienia oraz przeciwstawienia prawdomówności i kłamliwości. W wyniku zastosowania przez Sokratesa metody elenktycznej rozmówcy są zmuszeni do przyjęcia paradoksalnego wniosku, że ten, kto postępuje źle z własnej woli, jest człowiek dobrym i zarazem lepszym od tego, który postępuje źle mimowolnie. Dialog nie kończy się jednak żadną pozytywną konkluzją, lecz uznaniem własnej niewiedzy przez Sokratesa.

 • Platon, Kriton
  Szybki podgląd

  Platon, Kriton

  31,43 zł

  Słynna rozmowa Sokratesa z namawiającym go do ucieczki z więzienia Kritonem.

  Jeden z najbardziej znanych dialogów Platona, a jego główny temat – odrzucenie złożonej Sokratesowi przez Kritona propozycji ucieczki z więzienia – do dzisiaj w fundamentalnym stopniu kształtuje wyobraźnię filozoficzno-polityczną Europy. Jest to jeden z najważniejszych dialogów dorobku Platona, który przedstawiamy Państwu w nowym tłumaczeniu prof. Ryszarda Legutki. Oprócz polskiego przekładu wydanie obejmie także grecki tekst dialogu i obszerny komentarz napisany przez tłumacza.

 • Platon, Obrona Sokratesa
  Szybki podgląd

  Platon, Obrona Sokratesa

  37,14 zł

  Opis procesu Sokratesa i jeden z najważniejszych tekstów w dziejach kultury.

  Obraz Sokratesa – człowieka sprawiedliwego – stojącego przed sądem położył fundamenty pod dalszy rozwój myśli filozoficznej.

 • Prawo ludów i wojna...
  Szybki podgląd

  Prawo ludów i wojna sprawiedliwa

  31,43 zł

  Tom I serii Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego w XV wieku.

  Na zbiór Prawo ludów i wojna sprawiedliwa składają się nowe tłumaczenia pism Mateusza z Krakowa, Pawła Włodkowica, Benedykta Hesse i Stanisława ze Skarbimierza, odgrywających fundamentalną rolę w rozwoju polskiej refleksji nad kwestią wojny sprawiedliwej, opatrzone komentarzem, poprzedzone wstępem i biogramami średniowiecznych myślicieli.

 • Problem ładu politycznego
  Szybki podgląd

  Problem ładu politycznego

  31,43 zł

  Eseje o myśli Erica Voegelina, wybitnego filozofa politycznego i historiozofa XX w.

  Jest to zbiór artykułów poświęconych dorobkowi Erica Voegelina, których autorami są wybitni znawcy jego dzieła, tacy jak Ellis Sandoz, Dante Germino, Eugeme Webb, a także filozofowie polityki reprezentujący inne szkoły myślenia o polityce – Hans Kelsen, Stanley Rosen czy Frederick D. Wilhelmsen.

 • Rémi Brague, Europa, droga...
  Szybki podgląd

  Rémi Brague, Europa, droga rzymska

  37,14 zł

  Przedmiotem rozważań książki Rémiego Brague'a jest tożsamość Europy.

  Autor podejmuje zagadnienie w nowy sposób, stawiając pytanie o „drogę rzymską”, o łacińskość Europy. Stara się odpowiedzieć na pytanie o właściwość Europy. Jest nią – jego zdaniem - przyswajanie sobie tego, co jest jej obce. Europa bowiem historycznie, filozoficznie czerpie ze źródeł bijących poza nią. Zapożyczając z innych cywilizacji, droga rzymska dokonała założycielskiej syntezy pierwszej jedności kulturowej, która stała się pierwszym obszarem europejskim.

 • Rémi Brague, Prawo Boga
  Szybki podgląd

  Rémi Brague, Prawo Boga

  44,76 zł

  Autor stawia pytanie o sens idei prawa Bożego i śledzi jego historyczną ewolucję.

 • Richard Kraut, Sokrates i...
  Szybki podgląd

  Richard Kraut, Sokrates i państwo

  46,67 zł

  Klasyczna monografia omawiająca polityczne koncepcje Sokratesa.

 • Robin Alexander, Angela...
  Szybki podgląd

  Robin Alexander, Angela Merkel i kryzys migracyjny. Dzień po dniu

  37,14 zł

  Uważna analiza działań podjętych w Niemczech podczas kryzysu uchodźczego.

  Robin Alexander, niemiecki dziennikarz Die Welt, rekonstruuje z ogromną precyzją i bez politycznej poprawności decyzję podjętą na najwyższym szczeblu niemieckiej polityki dotyczącą uchodźców, która na lata zmieni oblicze całej Europy.

 • Teologia Polityczna nr 10,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 10, „Solidarność i miłosierdzie”

  31,48 zł

  O dwóch wielkich ideach XX w., które rozkwitły w Polsce, a wpłynęły na historię całego świata.

  Choć mają one charakter uniwersalny, to zarazem wytyczyły specyficznie polską drogę zmagań z XX-wiecznymi kataklizmami. W numerze liczni autorzy rozważają znaczenie tych dwóch pojęć oraz zastanawiają się nad ich wewnętrznym związkiem; publikacja zawiera również także teksty poświęcone tym aktorom naszych najnowszych dziejów, dzięki którym te idee w tak wielkim stopniu wpłynęły na kształt polskiego XX wieku – świętej siostrze Faustynie Kowalskiej oraz ruchowi społecznemu „Solidarność”.

 • Teologia Polityczna nr 4,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 4, „Mesjanizm i Polityka”

  26,85 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  .

  To problem z pogranicza teologii i epistemologii, coś, co wyrasta z samego pnia religijnego doświadczenia – z równoczesnej świadomości własnej nędzy i Bożej doskonałości. Czy Bożą wszechwiedzę można pogodzić z myślą, że Bóg w niewytłumaczalny sposób nie dostrzega tak podstawowego wymiaru ludzkiego bytu, jaki stanowi rzeczywistość wspólnot politycznych? Czy to, co pochłania tak wiele ludzkiego wysiłku, rozumu i namiętności w perspektywie ostatecznej, nie istnieje? Czy to tylko fantom, a w najlepszym wypadku cel pośredni – przygodne okoliczności ludzkiego działania na ziemi? I wreszcie czy mesjanizm nie wywodzi się z idei Bożych rządów nad światem? Czy mesjanizm nie wyrasta prosto z pnia wiary w Opatrzność Bożą? Oto pytania, które stawiamy w tym numerze „Teologii Politycznej”.

  Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
 • Teologia Polityczna nr 5,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 5, „Podmiotowość”

  26,85 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  .

  Bez podmiotowej wspólnoty politycznej nie może powstać republika zdolna definiować i realizować cele wewnętrzne i zewnętrzne – cele artykułowane poprzez politykę, która swoją siłę czerpie ze świadomej delegacji podmiotowych obywateli. W jej miejsce powstaje lepszy lub gorszy rynek, prawa, system przedstawicielski. Zamożność, praworządność – to sytuacje, które mogą się tu przydarzyć, ale może przydarzyć się również bieda, rozwarstwienie, bezprawie, nierząd. Liczy się tylko to, co zrobią pojedynczy ludzie lub niewielkie stowarzyszenia – reszta jest rzeczą przypadku bądź oddziaływania jakichś makrotrendów, które popychają państwo w tę lub tamtą stronę.

  Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
 • Teologia Polityczna nr 7,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 7, „Niech żyją fajne Niemcy!”

  26,85 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  .

  W tym numerze Teologii Politycznej uwaga kieruje się w stronę niemieckiej polityki w Europie. Jaka jest pozycja Niemiec 70 lat po wywołanej i przegranej przez nich wojnie? Jak Niemcy realizują swoje interesy? Proponujemy także blok tekstów poświęconych Jarosławowi Iwaszkiewiczowi i jego stosunków zarówno do wschodnich, jak i zachodnich sąsiadów Polski. W numerze m.in. Cichocki, Gawin, Szarota, Staniszkis, Ch. Meier, Lemkin, Brague, Price i inni.

  Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
 • Teologia Polityczna nr 8,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 8, „My, Rzymianie”

  31,48 zł

  Oryginalne spojrzenie na kulturową, duchową i polityczną przynależność Polski.

  Autorzy starają się pokazać, że dla właściwego zrozumienia fenomenu polskości dominujący układ Wschód-Zachód należy zastąpić przez Północ-Południe, a polskość wyróżnia fakt, że jesteśmy narodem Północy, który kultywuje tradycje kulturowe i wartości Południa.

 • Teologia Polityczna nr 9,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 9, „1050”

  31,48 zł

  Niniejszy numer, związany z 1050 rocznicą Chrztu Polski, ukazuje jego znaczenie dla nas.

  Chcemy ukazać nie tylko historyczną doniosłość Chrztu jako początku Państwa Polskiego, lecz także jego aktualne i formacyjne znaczenie dla kolejnych pokoleń Polaków i jego fundamentalną rolę w nieprzerwanym procesie kształtowania się polskiej tożsamości. Chcemy pokazać, jak pamięć o Chrzcie była żywa w naszym narodzie i wpływała na literaturę, politykę, społeczeństwo oraz jednostkowe wybory. Aby osiągnąć ten cel, artykuły prezentowane w 9 numerze „Teologii Politycznej” przyjęły postać portretów osób, w przypadku których można poprzez biografię, dorobek intelektualny i artystyczny, życiowe wybory itp. dotrzeć do głównego tematu numeru - trwałości Chrztu i formacyjnego znaczenia pamięci o nim.

 • Teoria i praktyka...
  Szybki podgląd

  Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza

  30,48 zł

  Praca poświęcona ideom, które przyświecały królowi-filozofowi i ich konfrontacji z praktyką.

 • Tomasz Herbich, Pragnienie...
  Szybki podgląd

  Tomasz Herbich, Pragnienie Królestwa

  32,38 zł

  Przedstawienie dwóch zupełnie różnych idei mesjanistycznych - Cieszkowskiego i Bierdiajewa.

  Autor książki pokazuje, że podczas gdy dla pierwszego z nich charakterystyczny był mesjanizm, który stawia sobie doczesne cele i jest pełen wiary w możliwość ich zrealizowania, to cele, które wyznacza Bierdiajew, transcendują rzeczywistość doczesną i w tym znaczeniu jego mesjanizm ma charakter eschatologiczny, wyczekuje końca i patrzy na historię z perspektywy jej transcendentnego kresu, nie zaś – wewnątrz światowego spełnienia. W zakończeniu książki Herbich stara się pokazać, że różnica między tymi dwoma stanowiskami znajduje swoje odzwierciedlenie także we współczesnych polskich debatach na temat rozumienia mesjanizmu.

 • Tomasz Merta, Nieodzowność...
  Szybki podgląd

  Tomasz Merta, Nieodzowność konserwatyzmu

  45,71 zł

  Nowoczesne ujęcie konserwatyzmu i jego odpowiedzi na wyzwania współczesności.

  Zbiór tekstów z dorobku wybitnego eseisty i historyka idei - Tomasza Merty. Autor ukazuje czytelnikom fascynujące powiązania filozofii, polityki i kultury, formułuje intrygujące pytania i stawia odważne diagnozy, ujawnia bogactwo swoich oryginalnych przemyśleń, erudycję i ogromne poczucie humoru. Analizy klasycznych problemów filozofii polityki, jak również aktualnych zagadnień z dziedziny bieżącej polityki służą mu do wypracowania nowoczesnego spojrzenia na współczesne problemy Polski.

 • Tomasz Stefanek, Być albo...
  Szybki podgląd

  Tomasz Stefanek, Być albo nie być

  32,38 zł

  Naukowe i publicystyczne rozważania na temat podmiotowości politycznej.

  Książka stanowi zbiór tekstów pisanych na przestrzeni kilku lat. Łączące je zagadnienie autor rozpatruje w odniesieniu do sytuacji, w jakiej Polska znalazła się po 1989 roku.

 • Wojciech Tomczyk, Dramaty
  Szybki podgląd

  Wojciech Tomczyk, Dramaty

  37,14 zł

  Cztery znakomite dramaty poruszające aktualne sprawy współczesnej Polski.

  Na zbiór ten składają się: Norymberga, Wampir, Bezkrólewie oraz Marszałek.

  Jak pisała wybitna badaczka polskiego dramatu – Krystyna Ruta-Rutkowska – sztuki te posiadają pełną niuansów konstrukcje świata przedstawionego, co sprawia, że są wieloznaczne i można je interpretować na wiele sposobów. Dzieła te doczekały się teatralnych adaptacji, nagrań dla Teatru Telewizji czy też publicznych odczytów.