Nasze książki

 • ks. Jan Sochoń, Jedenaste...
  • Nowy
  Szybki podgląd

  ks. Jan Sochoń, Jedenaste przykazanie

  44,76 zł

  Oparta na faktach debiutancka powieść ks. Jana Sochonia o sile miłości.

  W tej opowieści patrzymy na świat oczami Franciszki, młodej i pięknej kobiety, której losy, splecione z losami bliskich, rozgrywają się na tle tragedii II wojny światowej. Gehenna Józefa, męża Franciszki i jej siostry Eugenii, miłość Franciszki do Daniela Richtera rozbłyskająca podczas niemieckiej okupacji Wasilkowa, tęsknota za nieskażoną przez zło i grzech egzystencją, poświęcenie w imię drugiego człowieka i Ojczyzny, wreszcie siła wiary w troskliwe wejrzenie Opatrzności – wszystko to tka kobierzec uniwersalnych sensów, domagających się czytelniczej interpretacji.

 • Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Święty Augustyn
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Święty Augustyn

  50,48 zł

  Pierwszy tom popularnej serii i rozważania wybitnego teologa nad myślą św. Augustyna.

  Pierwszy tom z popularnej serii Dzieł wybranych o. Jacka Salija OP jest poświęcony świętemu Augustynowi. Opatrzony obszernym wstępem ks. prof. Jerzego Szymika oraz wydany w bordowym, eleganckim płótnie. Na tom składają się: Rozmowy ze świętym Augustynem, Wolność w refleksji świętego Augustyna, Niedziela jako dzień Ducha Świętego, Konkubina świętego Augustyna.

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Święty Tomasz z Akwinu

  50,48 zł

  Drugi tom cyklu Dzieła wybrane poświęcony świętemu Tomaszowi z Akwinu.

  Większość zawartych tekstów w całości dotyczy teologii Tomasza, w każdym zaś z pozostałych tekstów jego myśl teologiczna przywoływana jest jako integralna i zazwyczaj bardzo istotna część przedstawianego tematu. Prezentując myśl średniowiecznego giganta, ojciec Jacek Salij pokazuje przede wszystkim, że przeciwieństwie do naszego współczesnego pojmowania wiary, myśl świętego Tomasza na temat poznania Boga jest bardziej ontologiczna niż psychologiczna, bardziej teocentryczna niż antropocentryczna.

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Nasza wiara

  60,00 zł

  Trzeci tom cieszącej się niesłabnącą popularnością serii poświęcony wierze.

  Książka o. Jacka Salija stanowi pogłębioną refleksję nad wiarą: nad jej jakością, prawdami oraz naszymi mniemaniami i wyobrażeniami, które należy przemyśleć. Licznie przywołane przykłady sprawiają, że trudne nieraz tematy teologiczne stają się bliskie i życiowe. Wiara, którą rozważa i opisuje o. Jacek Salij jest czymś, co można i należy codziennie rozwijać; sprawnością duchową, która odpowiednio pielęgnowana rozpoczyna w nas życie wieczne.

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Nasze obyczaje

  75,24 zł

  Zbiór najważniejszych tekstów o. Jacka Salija poświęconych etyce chrześcijańskiej.

  Czwarty tom cieszącej się niesłabnącą popularnością serii „Dzieła wybrane” o. Jacka Salija OP, poświęcony jest rozważaniom nad katolicką moralnością. Prawo moralne otwiera przestrzeń duchową, dostępną na tej ziemi wyłącznie człowiekowi, w której możemy realizować wszystko, co prawdziwie ludzkie: miłość, wolność, sens. O. Salij przypomina, że przestrzeganie Bożych przykazań jest realizowaniem wolności i dojrzałości oraz powołania na przyjaciół Bożych i słuchaczy Jego zbawczego słowa.

 • Jacek Salij OP, Dzieła...
  • Nowy
  Szybki podgląd

  Jacek Salij OP, Dzieła wybrane, Polska - nasza Ojczyzna

  69,52 zł

  Piąty tom serii porusza najważniejsze zagadnienia patriotyczne i społeczne.

  Zebrane teksty jednego z najwybitniejszych współczesnych teologów przybliżają nas do zrozumienia polskiej tożsamości narodowej, jej korzeni historycznych, kulturowych i religijnych, ale i stawiają pytania ważne dla każdego uczestnika życia społecznego we współczesnym świecie.

  Ojciec Salij szukając odpowiedzi na nurtujące kwestie w niezrównany sposób splata znajomość myśli patrystycznej i tomistycznej z komentarzem do współczesności, a w jego tekstach kanoniczne dzieła europejskiej i polskiej kultury wchodzą w dialog z nauczaniem ostatnich papieży. Przede wszystkim zaś – myśli Justyna Męczennika, Tomasza z Akwinu czy Jana Pawła II potrafi on przekazać w sposób przystępny, zrozumiałym dla współczesnego czytelnika językiem.

 • PAKIET//Jacek Salij...
  • Wyprzedaż!
  Szybki podgląd

  PAKIET//Jacek Salij OP//Dzieła wybrane//1-5

  305,71 zł -35% 198,71 zł

  Cieszący się niezwykłą popularnością cykl publikacji dotykających najważniejszych zagadnień religii chrześcijańskiej.

  Zostały w nim zebrane i pogrupowane w odpowiednie tematy najróżniejsze pisma o. Jacka Salija, które popełnił on na przestrzeni swojej aktywności duszpasterskiej i akademickiej.

 • Pierre Hadot, Filozofia...
  • Nowy
  Szybki podgląd

  Pierre Hadot, Filozofia jako edukacja dorosłych

  46,67 zł

  Filozofia ukazana jako sposób życia i pomoc w wewnętrznej przemianie.

  Jeśli zadaniem filozofii jest edukowanie, a nie informowanie, to filozofia jest właśnie edukacją dorosłych. Tym terminem Pierre Hadot przywołuje koncepcję, którą spopularyzował – filozofia jako sposób życia. Jako wielki czytelnik filozofów starożytnych, od Sokratesa i Platona po Epikteta, Marka Aureliusza i Plotyna, ale także filozofów nowożytnych i współczesnych, od Montaigne'a i Kartezjusza po Nietzschego i Merleau-Ponty'ego, w tym zbiorze tekstów – niedostępnych lub wcześniej niepublikowanych – Pierre Hadot ponownie odczytuje historię myśli, aby pomóc czytelnikowi przeorientować swoje życie i na nowo nauczyć się postrzegać świat.

 • Joanna Paciorek, Mama w pracy
  Szybki podgląd

  Joanna Paciorek, Mama w pracy

  31,43 zł

  Czy macierzyństwo można pogodzić z karierą zawodową?

  Autorka z lekkością pisze o łączeniu obowiązków rodzicielskich z pracą w międzynarodowej korporacji, a także odkrywa przed czytelnikami początki Fundacji Świętego Mikołaja. Pisze o wyborach, tych dużych i tych codziennych, z których składa się życie mamy czwórki dzieci.

 • Paweł Ukielski, Pamięć...
  Szybki podgląd

  Paweł Ukielski, Pamięć Polski, pamięć sąsiadów. Pamięć Europy

  32,38 zł

  Autor ukazuje znaczenie polityki historycznej dla rozwoju społeczeństwa.

  Odkąd rzeczywistość brutalnie zweryfikowała marzenie o końcu historii i przypomniała, że refleksja nad przeszłością nie jest wyłącznym polem akademickich historyków, pojęcie polityki historycznej nabrało ogromnego znaczenia. Czym jest polityka historyczna i dlaczego jest ona konieczna? Czym może grozić jej zaniedbanie?

 • Leo Strauss, Sokrates i...
  Szybki podgląd

  Leo Strauss, Sokrates i Arystofanes

  50,48 zł

  Analiza sporu między filozofią a poezją oraz ich miejsca we wspólnocie politycznej.

  W centrum zainteresowania Straussa znajduje się problem Sokratesa i tego, co przez niego symbolizowane – a co Arystofanes poddaje krytyce w ChmurachSokrates i Arystofanes stanowi istotny przykład współczesnej recepcji tekstu, który obok dialogów sokratycznych Platona i pism Ksenofonta jest istotnym źródłem w badaniach nad historycznym Sokratesem. Strauss nie ogranicza się jednak do analizowania Chmur, lecz drobiazgowo analizuje także inne dzieła Arystofanesa, omawiając cały jego dorobek z perspektywy kluczowych zagadnień filozofii polityki. Dzięki temu Sokrates i Arystofanes Leo Straussa to także wyjątkowo cenna książką dla każdego zainteresowanego dorobkiem najwybitniejszego greckiego komediopisarza.

 • Platon, Hippiasz większy
  • Nowy
  Szybki podgląd

  Platon, Hippiasz większy

  44,76 zł

  Sokrates wraz ze swoim rozmówcą podejmuje się uchwycenia tego, czym jest piękno.

  „Hippiasz większy” to drugi dialog Platona, w którym Sokrates dyskutuje z tytułowym bohaterem – cieszącym się uznaniem sofistą. Obaj rozmówcy próbują zdefiniować istotę piękna, nie znajdują jednak żadnej definicji, która stanowiłaby rozwiązanie podjętego przez nich zagadnienia. Z tego powodu Sokrates kończy rozmowę z Hippiaszem stwierdzeniem, że tym, co dzięki niej zrozumiał, jest znaczenie słów: „Trudne są [rzeczy] piękne”. Dialog ten warto więc czytać w kontekście „Uczty”, w której dochodzi do odkrycia rozwiązania tego zagadnienia.

  Pierwsze od 65 lat wydanie „Hippiasza większego” zawiera oryginalny tekst grecki oraz nowe, uwzględniające najświeższe ustalenia naukowe tłumaczenie na język polski autorstwa prof. Artura Pacewicza, którzy dodatkowo opatrzył tom obszernym komentarzem.

 • Ks. Jerzy Szymik, Zachwyt i...
  Szybki podgląd

  Ks. Jerzy Szymik, Zachwyt i inne skutki wiary

  37,14 zł

  Chcąc wyrazić wiarę w sposób współczesny, Autor sięga po najróżniejszą formę literacką.

  Wszystkie, choć zupełnie inne od siebie nawzajem teksty, łączy tytułowy zachwyt łaską wiary, którą autor otrzymał poprzez spotkanych ludzi, wydarzenia czy lekturę tekstów. Ks. Jerzy Szymik dzieli się również swoimi przemyśleniami dotyczącymi spraw społecznych i politycznych, patrząc na nie w kluczu katolickiej ortodoksji.

 • Wojciech Tomczyk, Dramaty
  Szybki podgląd

  Wojciech Tomczyk, Dramaty

  37,14 zł

  Cztery znakomite dramaty poruszające aktualne sprawy współczesnej Polski.

  Na zbiór ten składają się: Norymberga, Wampir, Bezkrólewie oraz Marszałek.

  Jak pisała wybitna badaczka polskiego dramatu – Krystyna Ruta-Rutkowska – sztuki te posiadają pełną niuansów konstrukcje świata przedstawionego, co sprawia, że są wieloznaczne i można je interpretować na wiele sposobów. Dzieła te doczekały się teatralnych adaptacji, nagrań dla Teatru Telewizji czy też publicznych odczytów.

 • Gertrude Himmelfarb, Drogi...
  Szybki podgląd

  Gertrude Himmelfarb, Drogi do nowoczesności

  41,90 zł

  Szerokie ujęcie Oświecenia jako rozległej i różnorodnej tradycji.

  Autorka, wybitna amerykańska historyk, która za swój wkład do humanistyki otrzymała w 2004 roku National Humanities Medal, podejmuje próbę gruntownej rewizji potocznego sposobu postrzegania oświeceniowych źródeł zachodniej nowoczesności. Walcząc z frankocentrycznymi interpretacjami, według których podstawowym osiągnięciem Oświecenia jest sformułowana przez francuskich philosophes wizja rozumu i ludzkiej racjonalności, stara się wykazać, że Oświecenie było zjawiskiem głęboko zróżnicowanym. W tym celu odwołuje się przede wszystkim do Oświecenia brytyjskiego, istotnie różniącego się od modelu francuskiego, a także do tradycji amerykańskiej.

 • Teologia Polityczna nr 7,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 7, „Niech żyją fajne Niemcy!”

  26,85 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  .

  W tym numerze Teologii Politycznej uwaga kieruje się w stronę niemieckiej polityki w Europie. Jaka jest pozycja Niemiec 70 lat po wywołanej i przegranej przez nich wojnie? Jak Niemcy realizują swoje interesy? Proponujemy także blok tekstów poświęconych Jarosławowi Iwaszkiewiczowi i jego stosunków zarówno do wschodnich, jak i zachodnich sąsiadów Polski. W numerze m.in. Cichocki, Gawin, Szarota, Staniszkis, Ch. Meier, Lemkin, Brague, Price i inni.

  Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
 • Eric Voegelin, Arystoteles
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Arystoteles

  27,62 zł

  Oryginalna, przenikliwa i pełna erudycji interpretacja filozofii Arystotelesa.

  Bez Arystotelesa E.Voegelin'a nie można poznać ani filozofii politycznej Stagiryty ani całej formacji politycznej starożytnej Grecji ani wreszcie nowożytnej filozofii polityki i historiografii. Po wydaniu części Order and History poświęconej Platonowi, prezentujemy w niniejszej książce cześć poświęconą Arystotelesowi. Eric Voegelin pokazuje w niej w jaki sposób przygodna forma antycznej polis stała się formą wieczną, paradygmatem całej późniejszej koncepcji politycznego bytu. Oryginalna i brawurowa interpretacja, wszechstronna i niespotykana erudycja – to wszystko wyróżnia Voegelina z pośród innych pisarzy politycznych.

 • Carl Schmitt, Nauka o...
  Szybki podgląd

  Carl Schmitt, Nauka o konstytucji

  46,67 zł

  Rozważania poświęcone najgłębszym podstawom porządku politycznego.

  Kultowa pozycja w dorobku Carla Schmitta. Niemiecki prawnik podejmuje w swojej książce próbę skonstruowania systemu i ogólnej teorii ustroju. Opisuje w niej między innymi istotę państwa jako politycznej jedności, omawia i porównuje istniejące ustroje oraz mierzy się z teoriami pochodzenia i istoty władzy.

 • Eric Voegelin, Platon
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Platon

  35,24 zł

  Platońska wizja polityki oczami Erica Voegelina.

 • Andrzej Dobosz, Z różnych...
  Szybki podgląd

  Andrzej Dobosz, Z różnych półek

  32,38 zł

  Ciekawe komentarze do polecanych przez Autora jego ulubionych współczesnych lektur.

  Czy książki Henryka Sienkiewicza, Mirona Białoszewskiego, Andrzeja Stasiuka, Jerzego Stempowskiego, Jacka Dehnela, Leopolda Tyrmanda, Jarosława Iwaszkiewicza, Marka Nowakowskiego, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Witolda Gombrowicza czyta się lepiej w łóżku, czy nad biurkiem? Siedząc albo stojąc? W podróży, gdzieś z dala od domu, czy odwrotnie, w zaciszu pokoju?


  Odpowiedzi na te pytania udziela znany z filmów „Rejs”, „Stawiam na Tolka Banana” i „Ryś” Andrzeja Dobosza, felietonista Polskiego Radia i dziennika „Rzeczpospolita”. Szkice Dobosza są tym cenniejsze, że dotyczą osób, zdarzeń i historii, które autor zna od środka, uczestniczył w nich, przyglądał im się z bliska albo dowiedział się o nich z pierwszej ręki. 

 • Christian Meier, Powstanie...
  Szybki podgląd

  Christian Meier, Powstanie polityczności u Greków

  50,48 zł

  Opis początków greckiego życia politycznego autorstwa wybitnego niemieckiego historyka.

  W swojej książce Meier pochyla się nad sposobem, w jaki starożytni Grecy formowali swoją świadomość polityczną. Docieka również greckiego dziedzictwa w obecnym postrzeganiu życia politycznego oraz pokazuje, czego współcześnie możemy się nauczyć od ojców cywilizacji Zachodu.

 • Mark L. McPherran, Religia...
  Szybki podgląd

  Mark L. McPherran, Religia Sokratesa

  41,90 zł

  Dociekania dotyczące religii Sokratesa i jej roli w jego życiu.

  Niniejsza analiza poglądów religijnych ojca zachodniej filozofii uważana jest powszechnie za najlepszą książkę, która została napisana jak dotąd o objawieniu, religii w życiu i filozofii tego myśliciela.

 • Marta Kwaśnicka, Krew z...
  Szybki podgląd

  Marta Kwaśnicka, Krew z mlekiem

  23,81 zł

  Zbiór esejów o literaturze, sztuce i kulturze, pisany z pasją i na przekór przelotnym modom.

  Znakomicie wykształcona autorka: pracownik naukowy i dziennikarka Polskiego Radia wraca do Homera, Safony, El Greca, nawiązuje do Mickiewicza. A także do twórców wybitnych, ale w Polsce mniej znanych, jak hiszpańska poetka sor Juana, rzeźbiarka La Roldana czy poeta i jezuita Gerard Manley Hopkins. Krew z mlekiem to również książka o polskości: o duchowej i estetycznej wrażliwości Polaków, ukształtowanej na styku europejskiej Północy i Południa.

 • Magdalena Gawin, Bilet do...
  Szybki podgląd

  Magdalena Gawin, Bilet do nowoczesności

  32,38 zł

  Znakomita obserwacja fenomenów obecnych w najróżniejszych dziedzinach życia społecznego.

  Pisane wspaniałym, literackim językiem, łączą w sobie lekkość i przystępność z ogromną erudycję. W książce mowa o kinie Kieślowskiego, rzekomym zacofaniu Polaków, literaturze PRL-u, historii polskich elit czy o zmianach w wystroju wnętrz mieszkań Polaków na przestrzeni lat. Znajdują się w niej studia poświęcone Polkom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury: Marii Skłodowskiej-Curie, Marii Rodziewiczównie czy Marii Konopnickiej.

 • Ks. Eugeniusz Dąbrowski,...
  Szybki podgląd

  Ks. Eugeniusz Dąbrowski, Dzieje Pawła z Tarsu

  55,24 zł

  Wyczerpująca biografia i charakterystyka historycznej postaci Pawła z Tarsu.

  książka ks. Dąbrowskiego to praca napisana językiem niezwykle przystępnym, także dla czytelnika niezaznajomionego z biblistyką. Autor przedstawia św. Pawła jako Żyda z diaspory, któremu hellenistyczne wykształcenie pozwoliło na bardziej uniwersalne spojrzenie na świat i kwestie religijne.

 • Alain Besancon, Święta Ruś
  Szybki podgląd

  Alain Besancon, Święta Ruś

  32,38 zł

  Autor stawia pytania czym jest i jakie znaczenie w historii powszechnej ma Rosja.

  Udzielając odpowiedzi na powyższe zagadnienia, Alain Besançon przedstawia wnikliwe spojrzenie na rosyjską kulturę i politykę.

 • Tomasz Merta, Nieodzowność...
  Szybki podgląd

  Tomasz Merta, Nieodzowność konserwatyzmu

  45,71 zł

  Nowoczesne ujęcie konserwatyzmu i jego odpowiedzi na wyzwania współczesności.

  Zbiór tekstów z dorobku wybitnego eseisty i historyka idei - Tomasza Merty. Autor ukazuje czytelnikom fascynujące powiązania filozofii, polityki i kultury, formułuje intrygujące pytania i stawia odważne diagnozy, ujawnia bogactwo swoich oryginalnych przemyśleń, erudycję i ogromne poczucie humoru. Analizy klasycznych problemów filozofii polityki, jak również aktualnych zagadnień z dziedziny bieżącej polityki służą mu do wypracowania nowoczesnego spojrzenia na współczesne problemy Polski.

 • Eric Voegelin, Świat Polis
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Świat Polis

  46,67 zł

  Drugi tom cyklu Order and History rozważa fenomen greckiego życia politycznego.

  W swoim dziele Voegelin opisuje historię państw-miast poprzez pryzmat idei politycznych, kulturowych i religijnych oraz napięć między nimi, które doprowadziły do ich powstania, rozwoju oraz kryzysu, z którym zmierzyli się Sokrates, Platon i Arystoteles. Rozważając te sprawy, filozof konfrontuje myśl Greków z nowożytnymi ideami, wyciągając również wnioski dla żyjących współcześnie.

 • Teoria i praktyka...
  Szybki podgląd

  Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza

  30,48 zł

  Praca poświęcona ideom, które przyświecały królowi-filozofowi i ich konfrontacji z praktyką.

 • Mateusz Matyszkowicz,...
  Szybki podgląd

  Mateusz Matyszkowicz, Śmierć rycerza na uniwersytecie

  27,62 zł

  Spojrzenie na Polskę przez autora uformowanego filozofią klasyczną.

 • Eric Voegelin, Izrael I...
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Izrael I Objawienie

  55,24 zł

  Początek monumentalnego cyklu Order and History. Jak Objawienie zmieniło świat?

  Voegelin rozpoczyna swoje opus magnum od opisu Objawienia i jego wpływu kulturę Izraela, a w konsekwencji na całą późniejszą filozofię polityczną Zachodu. Rozważania filozofa koncentrują się na odejściu przez Izraelitów od powszechnych na Bliskim Wschodzie mitów kosmologicznych, zdobytej przez Izrael świadomości rozwoju historii oraz koncepcji czasu linearnego; Voegelin opisuje również konflikt między Objawieniem a porządkiem stanowionym przez izraelskich królów.

 • Agnieszka Kołakowska, Wojny...
  Szybki podgląd

  Agnieszka Kołakowska, Wojny kultur i inne wojny

  35,24 zł

  Analiza zjawisk społecznych i intelektualnych w obecnym świecie.

 • Problem ładu politycznego
  Szybki podgląd

  Problem ładu politycznego

  31,43 zł

  Eseje o myśli Erica Voegelina, wybitnego filozofa politycznego i historiozofa XX w.

  Jest to zbiór artykułów poświęconych dorobkowi Erica Voegelina, których autorami są wybitni znawcy jego dzieła, tacy jak Ellis Sandoz, Dante Germino, Eugeme Webb, a także filozofowie polityki reprezentujący inne szkoły myślenia o polityce – Hans Kelsen, Stanley Rosen czy Frederick D. Wilhelmsen.

 • Rémi Brague, Prawo Boga
  Szybki podgląd

  Rémi Brague, Prawo Boga

  44,76 zł

  Autor stawia pytanie o sens idei prawa Bożego i śledzi jego historyczną ewolucję.

 • Paweł Paliwoda, Kambei Shimada
  Szybki podgląd

  Paweł Paliwoda, Kambei Shimada

  35,24 zł

  Eseje polityczno-filozoficzne Pawła Paliwody.

  ...

  Tekstom patronuje Kambei Shimada – bohater opowieści o siedmiu samurajach, wojownik‑filozof. Stanowi symbol wierności ideałom i walki o słuszną sprawę nawet za cenę wykluczenia z dobrego towarzystwa, zapewniającego pozycję społeczną i karierę. Autor, podobnie jak on, stawia niewygodne pytania i zmusza do zastanowienia się nad sprawami niechętnie poruszanymi w debacie publicznej. Nie przesądza spraw ostatecznie i nieodwołalnie, otwiera jednak drogę do krytycznego spojrzenia na utarte polityczne i społeczne schematy.

 • Jakub Lubelski, Ssanie
  Szybki podgląd

  Jakub Lubelski, Ssanie

  32,38 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  .

  Zbiór esejów autorstwa Jakuba Lubelskiego dotyczący poszukiwania sacrum w literaturze polskiej. Autor pisze o m. in.: Brzozowskim, Schulzu, Witkacym, Mackiewiczu, Bobkowskim, Tyrmandzie, Pilchu, Twardochu.

  Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
 • Marta Kwaśnicka, Jadwiga
  Szybki podgląd

  Marta Kwaśnicka, Jadwiga

  27,62 zł

  Barwna biografia Jadwigi Andegaweńskiej ujęta w formie eseju.

  Autorka podejmuje temat tytułowej bohaterki, z kunsztem odtwarzając duchowe i intelektualne realia ówczesnej Europy oraz z fascynacją opisując krakowską metropolię. Jak przystało na twórczość eseistyczną nie unika wątku osobistego. Sugestywnie opisuje etap wczesnej młodości Jadwigi, związanej już z przeprowadzką do Krakowa, a także jej działalność na tronie piastowskim. Mierzy się z legendą przyszłej świętej, z literackimi ujęciami jej decyzji o odrzuceniu Wilhelma Habsburga i ślubie z Jagiełłą.

 • PAKIET//Biblioteka...
  • Wyprzedaż!
  Szybki podgląd

  PAKIET//Biblioteka Klasyczna//Całość

  531,43 zł -35% 345,43 zł

  Unikatowe wydanie dzieł Platona, Ksenofonta i Arystofanesa w eleganckiej oprawie.

  Ich niezwykłym atutem jest dwujęzyczna polsko-grecka wersja, obszerny komentarz naukowy, najnowsze, współczesne tłumaczenie, a także piękna granatowa płócienna oprawa z obwolutą z wizerunkiem każdego z Mistrzów.

 • Rémi Brague, Europa, droga...
  Szybki podgląd

  Rémi Brague, Europa, droga rzymska

  37,14 zł

  Przedmiotem rozważań książki Rémiego Brague'a jest tożsamość Europy.

  Autor podejmuje zagadnienie w nowy sposób, stawiając pytanie o „drogę rzymską”, o łacińskość Europy. Stara się odpowiedzieć na pytanie o właściwość Europy. Jest nią – jego zdaniem - przyswajanie sobie tego, co jest jej obce. Europa bowiem historycznie, filozoficznie czerpie ze źródeł bijących poza nią. Zapożyczając z innych cywilizacji, droga rzymska dokonała założycielskiej syntezy pierwszej jedności kulturowej, która stała się pierwszym obszarem europejskim.

 • Teologia Polityczna nr 4,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 4, „Mesjanizm i Polityka”

  26,85 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  .

  To problem z pogranicza teologii i epistemologii, coś, co wyrasta z samego pnia religijnego doświadczenia – z równoczesnej świadomości własnej nędzy i Bożej doskonałości. Czy Bożą wszechwiedzę można pogodzić z myślą, że Bóg w niewytłumaczalny sposób nie dostrzega tak podstawowego wymiaru ludzkiego bytu, jaki stanowi rzeczywistość wspólnot politycznych? Czy to, co pochłania tak wiele ludzkiego wysiłku, rozumu i namiętności w perspektywie ostatecznej, nie istnieje? Czy to tylko fantom, a w najlepszym wypadku cel pośredni – przygodne okoliczności ludzkiego działania na ziemi? I wreszcie czy mesjanizm nie wywodzi się z idei Bożych rządów nad światem? Czy mesjanizm nie wyrasta prosto z pnia wiary w Opatrzność Bożą? Oto pytania, które stawiamy w tym numerze „Teologii Politycznej”.

  Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
 • Teologia Polityczna nr 8,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 8, „My, Rzymianie”

  31,48 zł

  Oryginalne spojrzenie na kulturową, duchową i polityczną przynależność Polski.

  Autorzy starają się pokazać, że dla właściwego zrozumienia fenomenu polskości dominujący układ Wschód-Zachód należy zastąpić przez Północ-Południe, a polskość wyróżnia fakt, że jesteśmy narodem Północy, który kultywuje tradycje kulturowe i wartości Południa.

 • Teologia Polityczna nr 5,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 5, „Podmiotowość”

  26,85 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  .

  Bez podmiotowej wspólnoty politycznej nie może powstać republika zdolna definiować i realizować cele wewnętrzne i zewnętrzne – cele artykułowane poprzez politykę, która swoją siłę czerpie ze świadomej delegacji podmiotowych obywateli. W jej miejsce powstaje lepszy lub gorszy rynek, prawa, system przedstawicielski. Zamożność, praworządność – to sytuacje, które mogą się tu przydarzyć, ale może przydarzyć się również bieda, rozwarstwienie, bezprawie, nierząd. Liczy się tylko to, co zrobią pojedynczy ludzie lub niewielkie stowarzyszenia – reszta jest rzeczą przypadku bądź oddziaływania jakichś makrotrendów, które popychają państwo w tę lub tamtą stronę.

  Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
 • Jarosław Kurek, Paideia...
  Szybki podgląd

  Jarosław Kurek, Paideia rzymska

  27,62 zł

  Wnikliwa analiza modelu formowania człowieka w myśli Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza. Autor z głęboką wnikliwością bada stoicki model wychowania samego siebie do życia szczęśliwego, który w kolejnych wiekach był wykorzystywany przez wielu Chrześcijan.

 • Bp Jacek Grzybowski, Uciec...
  Szybki podgląd

  Bp Jacek Grzybowski, Uciec z krainy zapomnienia

  37,14 zł

  Filozoficzny namysł nad przeszłością i pytania o teraźniejszość ujęte w formie esejów.

 • Marek A. Cichocki, Dariusz...
  Szybki podgląd

  Marek A. Cichocki, Dariusz Gawin, Dariusz Karłowicz, Trzeci Punkt Widzenia

  32,38 zł

  Założyciele "Teologii Politycznej" dyskutują o bieżących wydarzeniach kultury i polityki.

  Teksty wybrane z ponad 400 audycji telewizyjnych, przeprowadzonych w latach 2007 – 2010 na antenie TVP Kultura. Książka, jak również program telewizyjny, to komentarz filozoficzny do bieżących wydarzeń społecznych, politycznych i kulturalnych, które jak to określili autorzy, wstrząsnęły nimi i światem.

 • Tomasz Stefanek, Być albo...
  Szybki podgląd

  Tomasz Stefanek, Być albo nie być

  32,38 zł

  Naukowe i publicystyczne rozważania na temat podmiotowości politycznej.

  Książka stanowi zbiór tekstów pisanych na przestrzeni kilku lat. Łączące je zagadnienie autor rozpatruje w odniesieniu do sytuacji, w jakiej Polska znalazła się po 1989 roku.

 • Teologia Polityczna nr 9,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 9, „1050”

  31,48 zł

  Niniejszy numer, związany z 1050 rocznicą Chrztu Polski, ukazuje jego znaczenie dla nas.

  Chcemy ukazać nie tylko historyczną doniosłość Chrztu jako początku Państwa Polskiego, lecz także jego aktualne i formacyjne znaczenie dla kolejnych pokoleń Polaków i jego fundamentalną rolę w nieprzerwanym procesie kształtowania się polskiej tożsamości. Chcemy pokazać, jak pamięć o Chrzcie była żywa w naszym narodzie i wpływała na literaturę, politykę, społeczeństwo oraz jednostkowe wybory. Aby osiągnąć ten cel, artykuły prezentowane w 9 numerze „Teologii Politycznej” przyjęły postać portretów osób, w przypadku których można poprzez biografię, dorobek intelektualny i artystyczny, życiowe wybory itp. dotrzeć do głównego tematu numeru - trwałości Chrztu i formacyjnego znaczenia pamięci o nim.

 • Agnieszka Kołakowska, Plaga...
  Szybki podgląd

  Agnieszka Kołakowska, Plaga słowików

  35,24 zł

  Autorka zarówno z erudycją, jak i humorem rozprawia się ze współczesnymi ideologiami.

  Zbiór esejów traktujących m.in. o poprawności politycznej, Kościele, współczesnych ideologiach, roli uniwersytetu oraz postawach liberalnych i nieliberalnych we współczesnej polityce. Jest to kolejna, po Wojnie kultur, książka Agnieszki Kołakowskiej wydana przez Teologię Polityczną.

 • Platon, Kriton
  Szybki podgląd

  Platon, Kriton

  31,43 zł

  Słynna rozmowa Sokratesa z namawiającym go do ucieczki z więzienia Kritonem.

  Jeden z najbardziej znanych dialogów Platona, a jego główny temat – odrzucenie złożonej Sokratesowi przez Kritona propozycji ucieczki z więzienia – do dzisiaj w fundamentalnym stopniu kształtuje wyobraźnię filozoficzno-polityczną Europy. Jest to jeden z najważniejszych dialogów dorobku Platona, który przedstawiamy Państwu w nowym tłumaczeniu prof. Ryszarda Legutki. Oprócz polskiego przekładu wydanie obejmie także grecki tekst dialogu i obszerny komentarz napisany przez tłumacza.

 • Piotr Skwieciński, Kompleks...
  Szybki podgląd

  Piotr Skwieciński, Kompleks Rosji

  32,38 zł

  Zbiór esejów poświęconych Rosji oraz relacjom polsko-rosyjskim.

  Obraz Rosji w oczach Polaków jest dość mocno zniekształcony. Piotr Skwieciński wymienia trzy główne czynniki, które wpływają na taką naszą ocenę: po pierwsze, silne poczucie wyższości, związane z przynależnością do Zachodu. Po drugie, realny strach przed zagrożeniem rosyjskim i poczucie krzywdy za doznane w przeszłości urazy. Z drugiej strony - istnieje w Polakach pewien sentymentalizm, pociąg do rosyjskiej kultury i „słowiańskości”.

  Autor mierzy się z tym wszystkim i przedstawia naszego wschodniego sąsiada takiego, jakim jest, zarówno bez złudzeń, jak i niepotrzebnych uprzedzeń.

 • Dariusz Karłowicz, Polska...
  Szybki podgląd

  Dariusz Karłowicz, Polska jako Jason Bourne

  35,24 zł

  Refleksje nad polską tożsamością i jej fundamentami.

  Autor patrzy na Ojczyznę poprzez pryzmat starożytnej filozofii i współczesnej kultury. Na publikację składają się felietony pisane na przestrzeni ostatnich dwóch lat dla tygodnika „wSieci”, a także wybrane eseje z „Teologii Politycznej” oraz wywiady, jakich Dariusz Karłowicz udzielił redakcjom „Plusa Minusa” oraz „Pressji”.

 • Alain Besancon, Współczesne...
  Szybki podgląd

  Alain Besancon, Współczesne problemy religijne

  37,14 zł

  Wnikliwa analiza trzech największych religii, ich stosunku do siebie i współczesności.

  Rozważania o katolicyzmie w naszych czasach, o stosunku Kościoła do islamu, judaizmu, komunizmu i do nowoczesnego społeczeństwa.

 • Eric Voegelin, Epoka...
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Epoka ekumeniczna

  55,24 zł

  Wnikliwa analiza rozwoju uniwersalizmu greckiego, rzymskiego i chrześcijańskiego. 

  Epoka ekumeniczna to czwarty tom studium Order and History, będącego opus magnum w dorobku Erica Voegelina, jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych filozofów polityki. Voegelin kontynuuje w tej książce badania, które podjął we wcześniejszych tomach, doprowadzając narrację do czasów upadku cesarstwa rzymskiego. Można w niej znaleźć także obszerne odwołania do paralelnych fenomenów w kulturach azjatyckich, szczególnie do cywilizacji chińskiej. Epoka ekumeniczna odgrywa kluczową rolę w całym Order and History – autor weryfikuje w niej dotychczasowe założenia badawcze i wykłada teoretyczne podstawy swojej filozofii politycznej.

 • Platon, Obrona Sokratesa
  Szybki podgląd

  Platon, Obrona Sokratesa

  37,14 zł

  Opis procesu Sokratesa i jeden z najważniejszych tekstów w dziejach kultury.

  Obraz Sokratesa – człowieka sprawiedliwego – stojącego przed sądem położył fundamenty pod dalszy rozwój myśli filozoficznej.

 • Platon, Eutyfron
  Szybki podgląd

  Platon, Eutyfron

  31,43 zł

  Sokrates rozprawia z Eutyfronem o tym, czym jest prawdziwa pobożność.

  Jeden z najwcześniejszych dialogów Platona i jeden z kilku najważniejszych tekstów, jakie w dziejach kultury europejskiej poświęcono zagadnieniu pobożności. W dialogu Sokrates (przeciwko któremu Meletos właśnie wniósł oskarżenie do sądu) spotyka tytułowego Eutyfrona, który także ma do czynienia z sądem, występuje przed nim jednak w zupełnie innej roli niż Sokrates – jako oskarżyciel zarzucający własnemu ojcu zabójstwo.

 • Yoram Hazony, Pochwała...
  • Nowy
  Szybki podgląd

  Yoram Hazony, Pochwała państwa narodowego

  40,95 zł

  Argumenty za porządkiem politycznym opartym na suwerennych państwach narodowych.


  Proponuje się dziś nowy „liberalny imperializm”, który zastąpi stary porządek oparty na logice niepodległych, samostanowiących państw narodowych. To imperium ma nas uratować od zła nacjonalizmu. Czy to dobra droga? – pyta Yoram Hazony w swoim bestsellerze „Pochwała państwa narodowego”.


  Od polityki „America First” Donalda Trumpa, przez Brexit, po powstanie prawicy w Europie, wydarzenia wymusiły kluczową debatę: czy powinniśmy walczyć o międzynarodowy rząd? A może narody świata powinny zachować swoją niezależność i samostanowienie? W książce „Pochwała państwa narodowego” Yoram Hazony twierdzi, że świat suwerennych narodów jest jedyną opcją dla tych, którym zależy na wolności osobistej i zbiorowej.

 • Robin Alexander, Angela...
  Szybki podgląd

  Robin Alexander, Angela Merkel i kryzys migracyjny. Dzień po dniu

  37,14 zł

  Uważna analiza działań podjętych w Niemczech podczas kryzysu uchodźczego.

  Robin Alexander, niemiecki dziennikarz Die Welt, rekonstruuje z ogromną precyzją i bez politycznej poprawności decyzję podjętą na najwyższym szczeblu niemieckiej polityki dotyczącą uchodźców, która na lata zmieni oblicze całej Europy.

 • Ks. Jan Sochoń, Mowa...
  Szybki podgląd

  Ks. Jan Sochoń, Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego

  37,14 zł

  Osobiste zapiski i refleksje Autora będące odbiciem jego spojrzenia na świat.

  Mowa wewnętrzna to de facto proza poetycka, która otwiera szereg perspektyw interpretacyjnych i wymiarów lektury. Ma ona między innymi kształt filozoficzno-religijny – wiele fragmentów tej książki to próby zrozumienia słów Jezusa z Ewangelii, doświadczenia ich głębi.

 • Ludwik Ehrlich, Paweł...
  Szybki podgląd

  Ludwik Ehrlich, Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza

  35,24 zł

  Tom II serii Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego w XV wieku.

  Książka prof. Ludwika Ehrlicha dotycząca Pawła Włodkowica i Stanisława ze Skarbimierza pokazuje kontekst ich działalności i myśli: konflikt polsko-krzyżacki i Sobór w Konstancji oraz przybliża ich poglądy na prawo międzynarodowe i wojnę sprawiedliwą.

 • Eric Voegelin, Poszukiwanie...
  Szybki podgląd

  Eric Voegelin, Poszukiwanie ładu

  31,43 zł

  Zakończenie Order and History i podsumowanie historii filozofii politycznej Zachodu.

  Choć pracę nad Poszukiwaniem ładu przerwała śmierć autora, tom ten posiada samoistną wartość i można go potraktować zarówno jako zakończenie, jak i – wstęp do całej serii. Szczególną uwagę w tej książce zwracają subtelne analizy o charakterze ściśle filozoficznym, uzupełniające bardziej historyczne rozważania Voegelina z wcześniejszych części studium. Analizy te mają fundamentalne znaczenie dla całego Order and History oraz świadczą o kierunku, w którym myśl filozofa rozwijała się w późnym okresie jego twórczości – okresie ciągle niedostatecznie znanym w Polsce.

 • Prawo ludów i wojna...
  Szybki podgląd

  Prawo ludów i wojna sprawiedliwa

  31,43 zł

  Tom I serii Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego w XV wieku.

  Na zbiór Prawo ludów i wojna sprawiedliwa składają się nowe tłumaczenia pism Mateusza z Krakowa, Pawła Włodkowica, Benedykta Hesse i Stanisława ze Skarbimierza, odgrywających fundamentalną rolę w rozwoju polskiej refleksji nad kwestią wojny sprawiedliwej, opatrzone komentarzem, poprzedzone wstępem i biogramami średniowiecznych myślicieli.

 • Paweł Włodkowic i polska...
  Szybki podgląd

  Paweł Włodkowic i polska szkoła prawa międzynarodowego

  37,14 zł

  Tom III serii Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego w XV wieku.

  Antologia zbiera teksty historyków, historyków myśli, idei, filozofii i prawa – a więc przedstawicieli różnych środowisk i sposobów myślenia o przeszłości - koncentrujące się na dorobku polskiej myśli prawno-politycznej pierwszej połowy XV wieku, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Pawła Włodkowica.

 • PAKIET//Eric...
  • Wyprzedaż!
  Szybki podgląd

  PAKIET//Eric Voegelin//Porządek i historia//t. 1-7

  251,43 zł -35% 163,43 zł

  Sześć tomów (+komentarz) składających się na opus magnum E. Voegelina.

 • Platon, Hippiasz mniejszy
  Szybki podgląd

  Platon, Hippiasz mniejszy

  31,43 zł

  Sokrates rozmawiając z sofistą Hippiaszem docieka istoty prawdy i kłamstwa.

  Wczesny dialog Platona, jeden z najważniejszych wśród pism Platońskich przykładów zastosowania metody elenktycznej, którą stosując, Sokrates zbija poglądy swoich rozmówców i wykazuje ich niewiedzę. Sokrates rozmawia z tytułowym bohaterem, sofistą, na temat możliwości zdecydowanego rozróżnienia oraz przeciwstawienia prawdomówności i kłamliwości. W wyniku zastosowania przez Sokratesa metody elenktycznej rozmówcy są zmuszeni do przyjęcia paradoksalnego wniosku, że ten, kto postępuje źle z własnej woli, jest człowiek dobrym i zarazem lepszym od tego, który postępuje źle mimowolnie. Dialog nie kończy się jednak żadną pozytywną konkluzją, lecz uznaniem własnej niewiedzy przez Sokratesa.

 • Richard Kraut, Sokrates i...
  Szybki podgląd

  Richard Kraut, Sokrates i państwo

  46,67 zł

  Klasyczna monografia omawiająca polityczne koncepcje Sokratesa.

 • Platon, Fedon
  Szybki podgląd

  Platon, Fedon

  55,24 zł

  Tuż przed śmiercią Sokrates rozmawia z przyjaciółmi o nieśmiertelności duszy.

  Jest to jeden z najważniejszych tekstów, jakie w dziejach kultury europejskiej poświęcono temu zagadnieniu. Tytułowy bohater relacjonuje w nim rozmowę, którą odbył ze swymi przyjaciółmi Sokrates, gdy ci przyszli pożegnać go przed wykonaniem wyroku. Dialog kończy się sceną śmierci Sokratesa, często uznawaną za wyjątkowy dowód kunsztu literackiego Platona.

 • Teologia Polityczna nr 10,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 10, „Solidarność i miłosierdzie”

  31,48 zł

  O dwóch wielkich ideach XX w., które rozkwitły w Polsce, a wpłynęły na historię całego świata.

  Choć mają one charakter uniwersalny, to zarazem wytyczyły specyficznie polską drogę zmagań z XX-wiecznymi kataklizmami. W numerze liczni autorzy rozważają znaczenie tych dwóch pojęć oraz zastanawiają się nad ich wewnętrznym związkiem; publikacja zawiera również także teksty poświęcone tym aktorom naszych najnowszych dziejów, dzięki którym te idee w tak wielkim stopniu wpłynęły na kształt polskiego XX wieku – świętej siostrze Faustynie Kowalskiej oraz ruchowi społecznemu „Solidarność”.

 • NAGRODA IM. MACKIEWICZA...
  Szybki podgląd

  NAGRODA IM. MACKIEWICZA 2019 // Marek A. Cichocki, Północ i Południe

  35,24 zł

  Rozważania o ideowych korzeniach polskiej wspólnoty, jej sensie i miejscu w Europie.

  Książka składa się z sześciu esejów, z których każdy poświęcony jest innym postaciom i zjawiskom kluczowym z perspektywy rozwoju polskiej formy, nieistniejącej bez zakorzenienia w kulturze Południa i dziedzictwie romanitas.

 • Teologia Polityczna nr 2,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 2, „Misja Boża i ludzki porządek”

  27,78 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  .

  Nie przypadkiem obraz Caravaggia znalazł się na okładce tego numeru rocznika. Zwierzęcy strach na twarzy Izaaka nie pozwala wątpić, że nie chodzi tu o bezcielesną alegorię – lecz o wiarę, która posuwa się do gotowości dzieciobójstwa. Warto pamiętać, że mówimy o akcie patriarchy nazywanego „ojcem wiary”. Warto rozważyć skutki wierności bożej misji. Otulone tysięcznymi komentarzami proste fakty znikają nam z oczu. Gdyby Antygona zdolna była machnąć ręką na bezbożną decyzję Kreona, łańcuch tragicznych następstw zostałby powstrzymany – żyłby Hajmon, Elektra, do państwa nie wkradłaby się anarchia.
  W jaki sposób do politycznego organizmu włączyć wymiar uniwersalny, by nie rozerwać jego tkanki? Czy zobowiązanie wobec wymiaru uniwersalnego można pogodzić z lojalnością wobec państwa? Oto pytania, na które poszukujemy odpowiedzi w tym numerze.

  Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
 • Teologia Polityczna nr 3,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 3, „Pierwszy rok bezkrólewia”

  30,56 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  .

  Podobno Polacy nie słuchali Papieża. To ulubiony trop krytycznych inteligentów i stały temat publicystycznych jeremiad. Czy rzeczywiście? A co począć z dziesiątkami tysięcy ludzi mówiących na jego prośbę różaniec, co z tymi, którzy codziennie o 15.00 pamiętają o koronce do Miłosierdzia Bożego, co z pielgrzymami do Łagiewnik i Częstochowy? Można ich pominąć? Czy skuteczność papieskiej lekcji nie ma wpływu na postawę tych, którzy wbrew naukowym prognozom chodzą w Polsce do kościoła, będąc zarazem, jak pokazują badania, solą polskiej demokracji, wolnego rynku i (co za nietakt!) rozwijającej się tkanki republikańskich obyczajów? Są wolni i odpowiedzialni – tak właśnie jak prosił o to ich Papież – swoją wolność realizują przez modlitwę, rodzinę, pracę, zaangażowanie obywatelskie, wreszcie – nie na końcu – przez aktywność polityczną.

  Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
 • Teologia Polityczna nr 1,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 1, „Sprawiedliwość, miłosierdzie, zdrada”

  27,78 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  .

  Dlaczego teologia polityczna? Co to takiego? Już sama nazwa pisma może wywołać niepokój i konsternację. Czy nie jest to niebezpieczna próba łączenia religii z polityką, spraw społecznych z ostatecznymi, Kościoła z życiem wspólnoty politycznej, władzy duchowej i świeckiej, różnych modeli legitymizacji, reprezentacji, hierarchii i autorytetu, różnych definicji wspólnoty i jej celów, odmiennych modeli racjonalności? Cóż na to odpowiemy? Otóż jak najbardziej! Właśnie taką niebezpieczną i pasjonującą próbę chcielibyśmy podjąć na łamach naszego pisma.

  Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
 • Tomasz Herbich, Pragnienie...
  Szybki podgląd

  Tomasz Herbich, Pragnienie Królestwa

  32,38 zł

  Przedstawienie dwóch zupełnie różnych idei mesjanistycznych - Cieszkowskiego i Bierdiajewa.

  Autor książki pokazuje, że podczas gdy dla pierwszego z nich charakterystyczny był mesjanizm, który stawia sobie doczesne cele i jest pełen wiary w możliwość ich zrealizowania, to cele, które wyznacza Bierdiajew, transcendują rzeczywistość doczesną i w tym znaczeniu jego mesjanizm ma charakter eschatologiczny, wyczekuje końca i patrzy na historię z perspektywy jej transcendentnego kresu, nie zaś – wewnątrz światowego spełnienia. W zakończeniu książki Herbich stara się pokazać, że różnica między tymi dwoma stanowiskami znajduje swoje odzwierciedlenie także we współczesnych polskich debatach na temat rozumienia mesjanizmu.

 • Wojciech Tomczyk, Felietony
  Szybki podgląd

  Wojciech Tomczyk, Felietony

  35,24 zł

  Zbiór celnych uwag znakomitego dramaturga o polskim filmie i teatrze.

  Felietony Wojciecha Tomczyka są przenikliwe i zarazem ostre jak brzytwa. Nieważne, czy tekst dotyczy dramatu Becketta, Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni czy popularnych w latach 90. konkursów audiotele — za każdym razem jest doskonałą anegdotą, polemiką czy ironicznym komentarzem do polskiej rzeczywistości. W Felietonach ożywają serialowe historie, które w czasach PRL-u przeżywała cała Polska, wracają szalone lata 90., nie zabrakło miejsca na niejeden celny komentarz o współczesnych teatrze, operze i filmie. Ale Tomczyk nie stroni od kwestii politycznych i społecznych, w których kultura jest zanurzona. W efekcie książka to portret polskich marzeń: wielkich i niedużych, wzniosłych i przyziemnych, roztropnych i tych mniej, zawsze jednak tak bardzo — naszych.

 • Ksenofont, Obrona Sokratesa
  Szybki podgląd

  Ksenofont, Obrona Sokratesa

  31,43 zł

  Relacja Ksenofonta z okoliczności procesu i skazania Sokratesa.

  Starożytny historyk prezentuje obraz Sokratesa odmienny od tego, który jest powszechnie znany z Platońskiej Obrony Sokratesa. Szczególną rolę w skazaniu Sokratesa przypisuje wyniosłości jego mowy przed sądem, która jest przewodnim motywem dzieła.

 • Ewa Thompson, Zrozumieć Rosję
  Szybki podgląd

  Ewa Thompson, Zrozumieć Rosję

  37,14 zł

  Zaskakujące powiązania między ideą świętych szaleńców a kulturą i polityką rosyjską.

  Książka ta wykracza poza granice dotychczasowych badań nad fenomenem jurodiwych. Badaczka konfrontuje utrwalony przez literaturę i hagiografię portret świętego szaleńca ze społecznym i politycznym kontekstem ich działalności w przedrewolucyjnej Rosji. Thompson polemizuje z poglądem, jakoby zjawisko Bożego szaleństwa, bujnie rozwijające się na Rusi, a później w Rosji aż do czasów rewolucji październikowej, wyrastało w sposób jednoznaczny z chrześcijaństwa. Dowodzi, że jurodiwi mają nawet więcej wspólnego z szamanizmem, a ich działalność stanowi przykład specyficznego rosyjskiego zjawiska, jakim jest dwuwiara. Pamięć o tym szczególnym uwarunkowaniu rosyjskiego społeczeństwa pozwala w pełniejszy sposób zbliżyć się do zrozumienia fenomenu nie tylko historycznej, lecz także współczesnej Rosji.

 • Ks. Tomasz Stępień,...
  Szybki podgląd

  Ks. Tomasz Stępień, Porządek i miłość

  37,14 zł

  Jak grecka koncepcja kosmicznego porządku kształtowała pojęcie Opatrzności?

  Najbardziej podstawowym pytaniem, jakie zadaje sobie człowiek, obojętnie w jakiej epoce przyszło mu żyć, jest pytanie o sens i cel ludzkiego życia. Czy wszystko, co nas spotyka, to tylko zespół chaotycznych zdarzeń, które połączone razem nie tworzą żadnej całości? Czy jednak prowadzi do jakiegoś ostatecznego celu?

  Do zrozumienia, jak pojęcie opatrzności pojawiło się w kulturze Zachodu, kluczowe jest przeanalizowanie nie tylko tego, w jaki sposób ukształtowało się ono w łonie greckiej filozofii, ale także jak zostało przejęte przez autorów chrześcijańskich. Zasadniczym motywem tych rozważań pozostanie rozumienie opatrzności w kontekście porządku świata pojmowanego jako kosmos, ponieważ to właśnie w tym kontekście zagadnienie to pojawiło się w greckiej myśli.

 • Charles H. Kahn, Platon i...
  Szybki podgląd

  Charles H. Kahn, Platon i dialog sokratyczny

  51,43 zł

  Oryginalna interpretacja platońskich dialogów jako arcydzieł literatury.

  Według Charlesa H. Kahna, głównym celem Platona nie jest wcale przedstawianie stwierdzeń prawdziwych, lecz przemiana serc i umysłów czytelników. Platońska koncepcja filozoficznej edukacji nie ma bynajmniej na celu zastąpić doktryn fałszywych prawdziwymi: jej zadaniem jest wywołanie radykalnej zmiany moralnej i intelektualnej postawy ucznia, który – niczym więźniowie w jaskini, musi dokonać konwersji – odwrócić się – by móc ujrzeć światło słońca.

 • Krzysztof...
  Szybki podgląd

  Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Żuawi nicości

  32,38 zł

  Eseje literacko-filozoficzne o współczesnej literaturze i jej duchowych poszukiwaniach.

  Autor w ośmiu tekstach porusza temat nihilizmu reakcyjnego, tak bardzo różnego od nihilizmu niemieckiego czy rosyjskiego, wyrastającego z katolicyzmu, osadzonego w cywilizacji łacińskiej i pilnującego tradycji.

 • Teologia Polityczna nr 11,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 11, „Liberalizm – pęknięty fundament"

  36,11 zł

  O współczesnej tradycji liberalnej i kryzysie, w jakim się ona znalazła.

  Współczesny liberalizm przypomina giganta, który najpierw stracił wigor i elastyczność, potem skamieniał, a teraz powoli pęka pod naporem sił, aspiracji i interesów, którymi  dawno już przestał zarządzać, nie harmonizuje ich, ale dławi, przygniata i represjonuje. Kiedyś był zdolny rozpalać prawdziwe emocje i wielkie nadzieje związane z wolnością, a dzisiaj zadziwia swoją bezmyślnością i tępym uporem reakcjonisty, który za wszelką cenę stara się bronić status quo. Taka niezdolność rozpoznania własnej sytuacji historycznej zadziwia w przypadku idei, którą dawniej charakteryzowała żywotność wielkiej idei wolności. Co się właściwie stało? – piszą pomysłodawcy Marek A. Cichocki i Dariusz Karłowicz.

 • Ks. Jan Sochoń, Męczeństwo...
  Szybki podgląd

  Ks. Jan Sochoń, Męczeństwo i miłość

  35,24 zł

  Refleksja nad życiem i śmiercią ks. Jerzego Popiełuszki oraz ich głębokim znaczeniem.

  Najnowsza książka ks. prof. Jana Sochonia to zbiór tekstów i wywiadów, które łączy jedno - poszukiwanie uniwersalnych wartości, prawd i wskazówek w życiu ks. Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Sochoń, wydawca pism ks. Jerzego - umiejscawia działalność błogosławionego w szerszym kontekście, zarówno historii świata, jak i historii zbawienia, w przestrzeni nieustannych zmagań, które ostatecznie zachodzą we wnętrzu samego człowieka.

  Autor wpisuje zmagania ks. Jerzego Popiełuszki w historię Polaków doby PRL-u, dla których rzeczywistość Kościoła była alternatywnym miejscem doznań, więzi społecznych czy doświadczeń, nie podporządkowanych zideologizowanej, partyjnej rzeczywistości, ale autentycznej możliwości dążenia do prawdy.

 • Platon, Lysis
  Szybki podgląd

  Platon, Lysis

  35,24 zł

  Sokrates podejmuje próbę wyjaśnienia fenomenu przyjaźni.

  Lysis, podobnie jak Jon zazwyczaj zaliczany jest do wczesnych dialogów Platona, które określa się mianem sokratycznych ze względu na ich zarówno czasową, jak i przedmiotową bliskość wobec historycznego Sokratesa. Jest on pierwszą w europejskiej filozofii i kulturze próbą systematycznego ujęcia zagadnienia przyjaźni. To, że uczestnicy dialogu nie potrafią sformułować definicji pojęcia przyjaźni ani żadnych konstruktywnych wniosków, nie umniejsza doniosłości tego krótkiego utworu.

 • Dariusz Gawin, Polska –...
  Szybki podgląd

  Dariusz Gawin, Polska – wieczny romans

  35,24 zł

  Klasyki polskiej literatury jako fundamenty współczesnej polskości.

  Autor podejmuje się odczytania na nowo dorobku najwybitniejszych polskich pisarzy XIX i XX wieku: Prusa, Sienkiewicza, Reymonta, Żeromskiego, Słonimskiego i Miłosza, a także refleksji nad pismami Romana Dmowskiego. Sięga zarówno po ich wielkie powieści, znane wszystkim ze szkoły: Lalkę, Quo Vadis czy Przedwiośnie, jak również dzieła dziś już nieco zapomniane, takie jak Wiry czy Bunt. Dlaczego warto sięgać ponownie do tych lektur?

  Jak pisze we wstępie autor: Jeśli brakuje nam dzieł współczesnych, w których moglibyśmy się bez wahania rozpoznać, nie pozostaje nic innego, jak przemyśleć wszystko od nowa. Innymi słowy wyprawić się w przeszłość na poszukiwanie własnej tożsamości. I w tę właśnie podróż zaprasza nas w książce „Polska, wieczny romans” – fascynującej refleksji o źródłach debaty nad polską nowoczesnością.

 • Dariusz Karłowicz, Sokrates...
  Szybki podgląd

  Dariusz Karłowicz, Sokrates i inni święci

  32,38 zł

  Rozważania o postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii.

  Książka jest zachętą do przepracowania na nowo myśli Ojców Kościoła. Lekturze towarzyszy przekonanie, że pisarze sprzed osiemnastu wieków ciągle mają nam coś ważnego do powiedzenia. Ich sytuacja pod wieloma względami była podobna do naszej, również dlatego, że chrześcijaństwo w pierwszych wiekach nie stanowiło duchowego centrum kultury.

 • Dorosz, Jastrzębski, Listy...
  Szybki podgląd

  Dorosz, Jastrzębski, Listy o wolności i posłuszeństwie

  32,38 zł

  Międzywyznaniowe spojrzenie na współczesny świat i wyzwania stojące przed religią.

  Listy o wolności i posłuszeństwie, będąc jednocześnie zaskakująco intymnym świadectwem duchowych zmagań jak i intelektualnym wyrazem zatroskania o wartości chrześcijańskie tonące w pluralizmie nowoczesnych propozycji ideowych, są dla Czytelnika prawdziwą szkołą dialogu międzyreligijnego, ale także po prostu międzyludzkiego. Zarówno Dorosz jak i Jastrzębski zwracają się nieustannie do wielkich przewodników i mistrzów, którzy kształtowali tradycję Kościoła Katolickiego oraz Protestanckiego – Karla Bartha, Mistrza Eckharta czy szczególnie ciekawego w tym kontekście – konwertyty J.H. Newmana. Niniejszy tom, oprócz więc wartości refleksji i wiedzy bezpośrednio w niej zawartej, niesie również naukę ukrytą między wierszami.

 • Ksenofont, Ekonomik
  Szybki podgląd

  Ksenofont, Ekonomik

  55,24 zł

  Sokrates naucza swoich rozmówców sztuki zarządzania gospodarstwem.

  Pisma sokratyczne Ksenofonta, jednego z najwybitniejszych historyków starożytności, to wraz z wczesnymi dialogami Platona, „Chmurami” Arystofanesa oraz fragmentami pojawiającymi się u Arystotelesa najważniejsze źródła do badań nad historycznym Sokratesem. Sokrates opisywany przez Ksenofonta występuje w swojej najdonioślejszej historycznie roli – w roli wychowawcy. Tym, co według Jaegera wyróżnia Sokratesa jako wychowawcę, jest to, że sedno ludzkiego bytowania, a przede wszystkim życia społecznego, upatrywał w osobowości, w moralnej postawie człowieka.

 • Dariusz Karłowicz,...
  Szybki podgląd

  Dariusz Karłowicz, Teby-Smoleńsk-Warszawa

  37,14 zł

  Autor zmusza do porzucenia utartych, wygodnych schematów w myśleniu o polityce.

  „Teby-Smoleńsk-Warszawa. O złudzeniu nietragiczności polityki” to zbiór esejów filozoficzno-politycznych, w których - sięgając do starożytnych tekstów - odkrywamy uniwersalne schematy aktualne również we współczesnej polityce, mierząc się ze złudzeniem nietragiczności naszej polskiej polityki.

 • Étienne Gilson, Metamorfozy...
  Szybki podgląd

  Étienne Gilson, Metamorfozy Państwa Bożego

  40,95 zł

  Szczegółowe przedstawienie historii sporu o istotę Christianitas.

  Wychodząc od fundamentalnych tekstów myślicieli mierzących się z nowymi wyzwaniami w realiach pokonstantyńskiej epoki rozwoju Kościoła (a zwłaszcza Państwa Bożego świętego Augustyna), w Metamorfozach Państwa Bożego Gilson ukazuje, czym była dla nich idea Christianitas i Rzeczpospolitej Chrześcijańskiej, a także jak rozumiano powołanie ludu chrześcijańskiego (populus Christianus) i miejsce przypisane każdemu wiernemu. Z niezrównaną precyzją i klarownością przedstawia rozwój idei i kluczowe elementy toczonych od wieków dyskusji, przestrzega także przed manowcami, na które mogą zaprowadzić takie próby realizacji Państwa Bożego, które przekształcają się w jego parodię.

 • Teologia Polityczna nr 12,...
  Szybki podgląd

  Teologia Polityczna nr 12, „Polska nowoczesność”

  37,14 zł

  Jak można rozumieć nowoczesność? Jak rozumiano ją od Oświecenia aż po "tu i teraz"?

  To pytanie towarzyszą autorom tekstów dwunastego numeru rocznika „Teologia Polityczna”. Wybitni znawcy historii i kultury, zagadnień myśli politycznej, religii, literatury czy filozofii, akademicy i publicyści, reprezentujący różne perspektywy i tradycje myślenia, postanowili zmierzyć się w nim z problemem istoty i uwarunkowań polskich dróg do nowoczesności.

 • Wojciech Tomczyk, Komedie
  Szybki podgląd

  Wojciech Tomczyk, Komedie

  37,14 zł

  Autor ukazuje w swoich utworach ironiczne, ale jednocześnie ciepłe spojrzenie na Polskę.

  Zmagając się w swych utworach z polskością, sięga do tkwiących w naszej kulturze metafor i archetypów, czyniąc to jednak z ożywczą, komediową świeżością. Prezentowany zbiór to dla czytelnika obfitująca w groteskę, fascynująca podróż przez często gorzkie meandry historii narodowej.

  Ta ironiczna Odyseja – niekiedy zaskakująca ciepłem dotychczas niecharakterystycznym dla autora „Norymbergi” – ma trzy zasadnicze przystanki: romantyzm (Wielka improwizacja), PRL (Rodzina królewska (jak gdyby)) i współczesność (Fragment większej całości; Komedia romantyczna; Zaręczyny). Każda epoka obciążona jest swoim brzemieniem, z którym Tomczyk lekkim piórem mierzy się, pomagając przy tym czytelnikowi ten balast unieść i lepiej zrozumieć.

 • John Milbank, Przekroczyć...
  Szybki podgląd

  John Milbank, Przekroczyć rozum sekularny. Teologia i teoria społeczna

  63,81 zł

  Czy pozytywistyczna wizja socjologii jest neutralna światopoglądowo?

  Od początku nowożytności teologia musiała bronić się przed kolejnymi oskarżeniami ze strony świeckiego rozumu. Swojej prawomocności wiara musiała jednak dowodzić w konfrontacji z rzekomo neutralną światopoglądowo ideą racjonalności, do której ugruntowania przyczyniły się nauki społeczne. Co jednak, gdy okaże się, że sekularny rozum sam uwikłany jest w teologiczne założenia, których nie potrafi skutecznie dowieść? A co gorsza, gdy wraz z fałszywymi ideami prowadzi nieuchronnie do konfliktów, których nie potrafi samodzielnie zażegnać?

  Z tymi wyzwaniami konfrontuje się Milbank w tym tomie, w którym ukazuje „trzecią drogę” dla teologii: inną, niż zgoda na ataki ze strony nauk społecznych i próby formułowania obrony pod dyktando świeckich idei neutralności.

 • Rémi Brague, Królestwo...
  Szybki podgląd

  Rémi Brague, Królestwo człowieka

  46,67 zł

  Ostatnia część "trylogii o człowieczeństwie" oraz krytyka nowożytnego antropocentryzmu.

  Po „Prawie Boga” oraz „Mądrości świata”, stawiających pytania o kondycję człowieka w poszczególnych epokach ludzkości, od starożytności do nowożytności, autor zastanawia się nad ideą, która przyświeca człowiekowi w nowoczesności, kiedy to został odrzucony porządek kosmiczny i boskie prawo, dotychczas pomagające w realizacji człowieczeństwa. Odrzucenie przez człowieka wszelkiego kontekst swojego istnienia i postawienie w centrum samego siebie, tworzy owo tytułowe „królestwo człowieka”. Projekt ten – zdaniem Rémiego Brague’a – jest już w swoim założeniu skazany na klęskę, a jego realizacja obraca się przeciwko człowiekowi.

 • Platon, Jon
  Szybki podgląd

  Platon, Jon

  35,24 zł

  Dialog poświęcony rozważaniom na temat poezji i jej roli w życiu polis.

  Jon jest zazwyczaj zaliczany do zbioru wczesnych dialogów Platona – tych, które określa się mianem sokratycznych ze względu na ich zarówno czasową, jak i przedmiotową bliskość wobec historycznego Sokratesa. Jego wyjściowy problem można wydobyć ze słów, które w pierwszej części rozmowy z tytułowym bohaterem wypowiada Sokrates: „[…] dobrym rapsodem nigdy nie mógłby zostać ten, kto nie rozumie słów poety, bo rapsod powinien być dla słuchaczy tłumaczem myśli poety. A nie mógłby tego robić dobrze, gdyby nie rozumiał, co mówi poeta”.

  Ostatni przekład tego dialogu na język polski, którego autorem był Władysław Witwicki, ukazał się w 1921 roku. Nowy, przygotowany przez Ewę Osek przekład został wydany przez Teologię Polityczną i Państwowy Instytut Wydawniczy w niemal sto lat po poprzednim.

 • Rémi Brague, Mądrość świata
  Szybki podgląd

  Rémi Brague, Mądrość świata

  44,76 zł

  Starożytna i średniowieczna kosmologia jako klucz do zrozumienia sensu rzeczywistości.

  „Jaki jest sens życia?” to kluczowe pytanie towarzyszy Rémiemu Brague'owi na kartach I tomu trylogii pt. „Mądrość świata”. Analizując kosmologię u końca starożytności i w średniowieczu, zwłaszcza w kręgu kultur morza śródziemnego, autor odkrywa jak nasi przodkowie radzili sobie z odpowiedzią na pytanie o miejsce człowieka na ziemi. Jak sam wskazuje, nie chodzi mu o antykwaryczną ciekawość, ale o pytanie towarzyszące człowiekowi od setek lat, które można zgłębić jedynie przy użyciu tego co najbardziej ludzkie – intelektu. W badaniu kosmologii przed-nowożytnej powinno towarzyszy zawsze dociekanie nierozerwalnej z nią antropologii i etyki. Osiągnięcie pełni człowieczeństwa wiąże się zatem –  jak pisze francuski filozof – z odkryciem i życiem według tytułowej „mądrości świata”.

 • Michał Gierycz, Mała...
  Szybki podgląd

  Michał Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu

  37,14 zł

  Eseje o relacji między Kościołem a państwem.

  Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności” to odważna i udana próba odpowiedzi na pytanie o miejsce Kościoła we współczesnej Europie i kształt jego burzliwej relacji z polityką. Punktem wyjścia i pryzmatem dalszej refleksji czyniąc ewangeliczne słowa o konieczności oddania Bogu tego co boskie i Cezarowi tego, co należy do Cezara, prof. Gierycz na przestrzeni dziesięciu esejów przygląda się współczesnym stosunkom demokratycznej wspólnoty i Kościoła. Problemy w ramach Unii Europejskiej, wewnętrzne spory katolicyzmu, rozmaite formy fundamentalizmów czy nierzadka obecnie instrumentalizacja religii to kwestie, które autor diagnozuje z perspektywy wierzącego katolika głęboko osadzonego w historyczno-społecznym konkrecie.

 • PAKIET//Rémi...
  • Wyprzedaż!
  Szybki podgląd

  PAKIET//Rémi Brague//Trylogia o człowieczeństwie//t. 1-3

  136,19 zł -35% 88,52 zł

  Francuski filozof analizuje sposób postrzegania człowieczeństwa na przestrzeni dziejów.

  Analizuje podejście do człowieka w różnych kulturach, religiach i filozofiach od starożytności do nowożytności.

 • Charles H. Kahn, Platon i...
  Szybki podgląd

  Charles H. Kahn, Platon i dialog postsokratyczny

  46,67 zł

  Czy Platonowi towarzyszył spójny zamysł obejmujący całość jego filozofii?

  Czy i jak rozwijały się poglądy Platona?

  Czy świat natury można objaśniać przy pomocy kategorii metafizycznych?

  Z tymi i wieloma innymi pytaniami mierzy się Charles H. Kahn w pracy Platon i dialog postsokratyczny. Powrót do filozofii przyrody. Pierwszy raz przełożona język polski praca jednego z najwybitniejszych znawców myśli platońskiej pozwala głębiej zrozumieć stanowisko autora Państwa i Timajosa wyrażone w sześciu późnych dialogach ateńskiego filozofa, uważanych za jego opus magnum.  Tom ten to kontynuacja wydanego nakładem Teologii Politycznej dzieła Platon i dialog sokratyczny.

 • PAKIET//Charles H....
  • Obniżka
  • Pakiet
  Szybki podgląd

  PAKIET//Charles H. Kahn//Platon i dialogi//t. 1-2

  98,10 zł -35% 63,76 zł

  Charles H. Kahn analizuje platońskie dialogi z szeregu różnych perspektyw.

  Dwutomowe dzieło stanowi oryginalną interpretację filozofii Platona ukazując go jako klasyka literatury, filozofa oraz reformatora społecznego. Kahn ujawnia jednocześnie spójność jego poglądów w każdym okresie twórczości.

 • Dariusz Karłowicz,...
  Szybki podgląd

  Dariusz Karłowicz, Arcyparadoks śmierci

  40,00 zł

  Autor wnikliwie rozważa problem męczeństwa pojętego jako kategoria filozoficzna.

  Główne pytanie dotyczy wartości dowodowej chrześcijańskiego świadectwa śmierci. Autor do odpowiedzi próbuje zbliżyć się poprzez filozoficzną interpretację przekonania o perswazyjnej roli męczeństwa. Jest to nie tylko problem o podstawowym znaczeniu dla zrozumienia gwałtownej ekspansji starożytnego Kościoła, ale także kluczowy problem filozofii chrześcijańskiej. Koncepcja świadectwa śmierci, ukształtowana na przełomie II i III wieku, do dziś ogniskuje zainteresowanie teologów. Świadectwo jest bowiem rdzeniem chrześcijańskiej koncepcji doskonałości - podstawowym wyzwaniem i powołaniem uczniów Chrystusa. W tej sprawie po naukę trzeba się udać do dawnych mistrzów.

 • François Daguet, Myśl...
  Szybki podgląd

  François Daguet, Myśl polityczna św. Tomasza z Akwinu

  44,76 zł

  Syntetyczne ujęcie źródeł i najważniejszych aspektów politycznego myślenia Akwinaty.

  Poznanie i zrozumienie myśli politycznej św. Tomasza z Akwinu jest o tyle niełatwe, że nie zebrał on jej w jednym dziele. Ten brak rekompensuje wzorcowa praca francuskiego dominikanina prof. François Dagueta. Wydana w 2015 roku, została wyróżniona nagrodą Akademii Francuskiej „Prix Biguet". Dzieło Tomasza w swoim czasie ożywiło myśl polityczną na Zachodzie, otworzyło nowe perspektywy debatom ostatnich stuleci średniowiecza i przygotowało wielkie przemiany epoki nowożytnej, które zarazem wiązały się z odrzuceniem wielu założeń autora Sumy Teologicznej.

 • Arystofanes, Chmury
  Szybki podgląd

  Arystofanes, Chmury

  40,95 zł

  Starożytna komedia przedstawiająca Sokratesa w zupełnie niespodziewany sposób.

  Chmury zajmują szczególne miejsce wśród starożytnych tekstów poświęconych Sokratesowi. To jedno z najbardziej znanych dzieł najwybitniejszego greckiego komediopisarza – Arystofanesa – należy także do najważniejszych, ponieważ czasowo najbliższych Sokratesowi, świadectw o tym greckim filozofie. Zestawienie go z pismami Platona i Ksenofonta – dwóch pozostałych autorów tych najważniejszych świadectw – musi jednak wprowadzić czytelnika w konfuzję, która z kolei każe podjąć wysiłek interpretacji (taki jak ten, który w wydanym nakładem Teologii Politycznej „Sokratesie i Arystofanesie” podjął Leo Strauss).

  [UWAGA!]

  Wersja w twardej okładce jest obecnie niedostępna.

  Już od 06.11.2023 r. książka dostępna będzie w nowej, miękkiej, lekkiej i poręcznej oprawie!